DONATE

Khamis, 4 Disember 2008

FIQH MUAMALAT: KAJIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PELABURAN UNIT AMANAH

BAB 1


BAHAGIAN 1

PENDAHULUAN

Pelaburan merupakan salah satu cara untuk menggandakan wang yang telah sedia ada oleh sesorang. Ia adalah untuk memastikan agar wang yang ada itu tidak beku. Oleh yang demikian Unit Amanah adalah salah satu cabang pelaburan yang tersenarai di dalam papan utama Bursa Saham yang menjadi pilihan ramai individu untuk melabur di dalamnya kerana ia berisiko kecil. Beberapa badan-badan tertentu di negara ini membuka ruang kepada mana-mana individu untuk membuat pelaburan dalam Unit Amanah sebagai contoh ialah CIMB Wealth Advisors, Public Mutual, Am Mutual, ASB serta beberapa lagi badan tertentu yang terlibat dalam pengurusan Unit Trust.

Melabur dalam Unit Amanah adalah cara yang ideal bagi mereka yang tidak mempunyai kemahiran serta masa untuk menyelidiki pasaran pelaburan. Walaupun Unit Amanah banyak kebaikannya kepada pelabur, namun ianya tetap berisiko. Ia adalah seperti memandu kereta, walaupun cepat sampai ke destinasi dan banyak mendatangkan manfaat, akan tetapi ia tetap berisiko. Walaupun jarang-jarang berlaku, namun ianya juga kadang-kadang tidak dapat dielakkan dan tetap berlaku. Apatah lagi apabila menjelang musim perayaan. Hal yang sedemikian juga turut berlaku dalam pelaburan.

Harus diingat bahawa setiap pelaburan ada risikonya. Sebagai langkah berhati-hati, risiko dalam pelaburan adalah sangat penting untuk diketahui
oleh setiap pelabur sebelum membuat keputusan untuk melabur. Bagi sesetengah individu ia menganggap bahawa tingginya risiko dalam pelaburan itu akan membawa keuntungan yang tinggi. Walaubagaimanapun demikian anggapan oleh sesetengah individu bahawa tingginya risiko dalam pelaburan akan membawa keuntungan yang lebih tinggi, ia adalah bergantung kepada pengurusan yang di buat oleh perunding bagi tiap-tiap pelabur tersebut. Bagi mencapai sasaran dalam pelaburan Unit Amanah, kefahaman tentang risikonya adalah amat penting. Walaupun risiko dalam Unit Amanah itu rendah dan hampir kepada tidak ada, namun ianya tetap berisiko.

Pengurusan risiko dalam pelaburan Unit Amanah adalah bermula daripada pemilihan skim-skim yang mana pelabur-pelabur akan menggunakan wang mereka untuk dilaburkan ke dalam skim-skim yang telah dicadangkan. Apa yang perlu dikenalpasti dalam skim-skim tersebut bukan hanya risiko-risiko pelaburan yang akan mengakibatkan untung rugi sahaja, malah sistem yang bercorak Islamik ataupun Konvesional juga perlu dinilai. Begitu juga tentang harga bagi setiap unit.

Asas keuntungan dengan menggunakan Formula 72 digunakan dalam Unit Amanah bagi penggandaan untuk memastikan agar keuntungan akan diperoleh dalam jangkamasa yang telah dirancang berdasarkan peratus keuntungan setiap tahun.


PENYATAAN MASALAH

Ramai di kalangan pelabur-pelabur yang masih kabur mengenai risiko-risiko yang wujud dalam Unit Amanah. Kebanyakannya hanya melabur sahaja tanpa mengira risiko-risiko yang bakal dihadapi. Hal yang demikian adalah disebabkan melihat Unit Amanah itu hanya dari segi keuntungannya sahaja. Pelabur juga tidak boleh terus terpedaya dengan apa sahaja yang disyorkan oleh perunding-perunding Unit Amanah yang tampil dihadapan mereka, sebaliknya perlu mengenalpasti mengenai risiko-risiko yang bakal dihadapi apabila melabur dalam mana-mana skim yang difikirkan akan mendapat keuntungan yang lebih tinggi.
PERSOALAN KAJIAN

Persoalan kajian ini adalah untuk mengetahui berkenaan dengan risiko dalam pelaburan Unit Amanah yang mesti diketahui oleh pelabur-pelabur sebelum mereka melabur.

TEORI PELABURAN

Asas bagi pelaburan itu adalah penggandaan. Ia bererti apabila wang dilaburkan, maka wang itu akan berganda. Oleh yang demikian apabila pelaburan tersebut menghadapi risiko, maka wang yang telah dilaburkan akan menjadi kurang atau terus habis. Akan tetapi situasi sebegini tidak berlaku kepada Unit Amanah kerana risikonya rendah dan ada yang mengatakan risiko dalam unit amanah adalah hampir kepada tidak ada. Kerugian dalam pelaburan adalah merupakan risiko pelaburan, apabila tujuan pelaburan iaitu keuntungan tidak dapat dicapai .

Oleh yang demikian apa yang ingin dijelaskan di sini bahawa teori merupakan sesuatu yang boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Maka dalam pelaburan juga, apabila disebut berkenaan dengan harga saham adakalanya naik dan adakalanya turun berikutan dengan faktor-faktor yang telah berlaku atau belum berlaku dan tiada siapa yang tahu secara tepat mengenainya. Hal yang demikian dapat dibuktikan dengan apa yang telah berlaku pada pasaran saham ketika mana Saddam Hussain menceroboh Kuwait pada bulan Ogos 1990 yang lalu. Maka kesan daripada pencerobohan tersebut telah mengakibatkan pasaran saham turun dengan mendadak.

Pada bulan Ogos 1991, setelah pengumuman mengenai penggulingan Gorbachev di Soviet Union, dalam masa beberapa jam sahaja pasaran-pasaran saham dunia pada ketika itu secara purata jatuh antara empat hingga tujuh peratus. Oleh yang demikian adalah amat sukar untuk meramal tentang kejadian-kejadian yang akan menjadi faktor naik atau turunnya pasaran saham . Maka apa yang perlu dilakukan ialah dengan mengatur strategi yang terbaik dalam pelaburan dan mengawal risiko-risiko dengan cara yang bijak.

BAB 2

SEJARAH DAN DEFINISI


PENDAHULUAN

Tajuk ini membincangkan tentang bagaimana untuk mengurus risiko yang wujud dalam pelaburan khususnya Unit Amanah. Apa sahaja jenis pelaburan yang ingin di buat maka risikonya perlu dihadapi. Dalam Unit Amanah walaupun ianya mempunyai risiko yang rendah namun ianya tetap berisiko, malah ia juga mempunyai tahap-tahap yang berbeza mengikut dana-dana yang dipilih oleh pelabur. Walaupun tahap risikonya berbeza, akan bahaya yang dihadapi oleh pelabur adalah sama yang mana ia melibatkan pengecutan modal, pendapatan ataupun dividen.

Setelah mengetahui tahap-tahap risiko yang wujud dalam sesuatu dana, maka perlu mengetahui tentang risiko-risiko yang bakal dihadapi sekiranya melabur dalam Unit Amanah. Terdapat beberapa jenis risiko yang bakal dihadapi oleh palabur yang membuat pelaburan dalam Unit Amanah akan diperjelaskan lagi dalam bab-bab yang seterusnya. Setiap risiko perlu diurus secara Profesional. Ini adalah untuk memenuhi hasrat pelabur yang mana jika ia inginkan pulangan yang tinggi, maka risiko yang tinggi juga perlu diambil. Demikian juga bagi pelabur yang hanya mahu mengahdapi risiko yang rendah, maka pulangan yang akan diperolehi juga rendah.

Ini tidak bererti pelabur yang mengambil pelaburan yang berisiko tinggi untuk mendapat pulangan yang tinggi. Ia adalah bergantung kepada pengurusan
atau kawalan yang dibuat terhadap risiko berkenaan. Sebagai contoh yang boleh diambil ialah, apabila pelabur melaburkan sejumlah wangnya ke dalam sesuatu dana dan dana berkenaan telah mengalami risiko mata wang yang ianya telah menyebabkan harga bagi setiap unit terjejas dan pada masa yang sama pelabur menjual unit-unitnya pada ketika itu maka sudah tentu pelabur berkenaan menghadapi kerugian.

Setiap pelaburan sudah tentu akan berhasil. Namun apa yang membezakan ialah hasil yang bagaimanakah yang akan diperoleh. Terdapat tiga jenis hasil yang mana salah satunya bakal diperoleh oleh pelabur, antaranya ialah:

1. Keuntungan : Ini merupakan matlamat utama pelaburan dibuat. Ia juga adalah merupakan kejayaan dalam mengendalikan risiko atau peringkat-peringkat kritikal.

2. Kerugian : Inilah yang dikatakan risiko palaburan. Apabila suatu dana tidak diuruskan dengan baik maka kerugianlah implikasinya. Beberapa aspek penting perlu dilihat bagi mengatasi masalah ini, yang mana semuanya akan dijelaskan dalam bab-bab yang akan datang.

3. Balik modal : Kesannya ialah tiada keuntungan yang diperoleh dan tiada pula melibatkan kerugian, akan tetapi ia merugikan masa . Implikasi sebegini juga dapat dikaitkan dengan kegagalan dalam pengurusan risiko diperingkat awal. Sebagai contohnya ialah caj jualan yang tinggi telah menyebabkan pengurus dana hanya mendapat wang yang sedikit untuk diguna pakai. Terdapat beberapa syarikat Unit Amanah mengenakan caj jualan yang tinggi sehingga melebihi 5%. Ada yang mengenakan caj jualan sehingga 6.95%. kesannya apabila wang sejumlah RM1000 dilaburkan dengan caj jualan sebanyak 6.95% maka pengurus dana hanya mendapat wang untuk diburkan sejumlah RM930.50. Sekiranya keuntungan pada tahun tersebut sebanyak 6.95%, maka wang yang akan diperoleh hanya RM1000. Inilah yang dikatakan hanya balik modal.


Oleh yang demikian jika risiko dapat diurus serta dikawal dengan baik, maka peluang bagi pelabur untuk mendapat keuntungan yang tinggi adalah cerah. Walabagaimanapun teknik-teknik pengurusan serta pengawalan risiko dalam pelaburan akan diperincikan di dalam bab-bab yang berikutnya.


SEJARAH PENUBUHAN


The Foreign and Colonial Government Trust adalah Unit Amanah pertama yang telah ditubuhkan di London pada tahun 1868. Skim Unit Amanah hanya popular hanya setelah beberapa tahun kemudian. Begitu juga di Amerika Syarikat pada sekitar tahun 1950-an, skim palaburan kolektif yang sama dengan skim Unit Amanah menjadi popular, iaitu sebuah syarikat pelaburan terbuka yang dikenali sebagai tabung bersama (Mutual Fund).

Seterusnya ia semakin polular iaitu pada tahun 1960-an dan 1970-an apabila berkembang ke beberapa negara termasuklah di United Kingdom dan Australia. Manakala di Asia pula Malaysia boleh dikatakan sebagai negara yang agak awal dalam memperkenalkan Skim Unit Amanah berbanding dengan negara-negara Asia yang lain. Maka pada ketika itu sebuah syarikat di Malaysia yang bernama Malayan Unit Trust Limited adalah merupakan syarikat pengurusan Unit Amanah yang pertama ditubuhkan iaitu pada tahun 1959 . Ekoran daripada itu, maka wujud pula pelancaran Second Malayan Fund dan diikuti pula oleh Third Malayan Fund iaitu pada tahun yang berikutnya.

Asia Unit Trust Berhad yang merupakan syarikat pengurusan unit amanah yang kedua iaitu anak syarikat South East Asia Development Corporation telah ditubuhkan pada tahun 1966. Manakala pada tahun yang berikutnya Unit Amanah Mara Berhad (ASMB) telah ditubuhkan dan ia juga merupakan Dana Bumiputra Pertama yang dilancarkan. Berikutnya dua buah dana lagi yang hanya untuk bumiputra, akan tetapi industri ini tidak menonjol sehinggalah pada penghujung 1980.

Apabila munculnya bapa kepada segala unit amanah iaitu Amanah Saham Nasional (ASN) yang dilancarkan pada bulan April 1981, maka keadaan telah berubah. Ia telah dikendalikan oleh anak syarikat Perbadanan Nasional Berhad (PNB). Dana yang ditubuhkan pula adalah bertujuan untuk menambah pemilikan Bumiputra dalam sektor korporat.

Pada tahun pertama setelah ia dilancarkan, pulangan yang diberika ialah sebanyak 20%. Pada tahun kedua pula pulangan yang diberikan ialah sebanyak 18%. Dengan pulangan yang begitu memberangsangkan itu, ramai dikalangan orang yang membuat keputusan untuk melabur dalam Amanah Saham Nasional (ASN). Akhirnya Amanah Saham Nasional (ASN) menjadi semakin maju serta menjadi pelopor kepada unit amanah dan dapat mengatasi unit amanah yang lain. Pada tahun 1990, saiz bagi dana ini telah berkembang sehingga mencecah 11 bilion unit.

Seterusnya setelah Amanah Saham Nasional (ASN) dibuka kepada orang ramai pada tahun 1990, maka Amanah Saham Bumiputra (ASB) telah mengambil serta menguasai bidang ini. Pada tahun 1993 iaitu dalam masa tiga tahun sahaja saiz dananya adalah 82% daripada industri. Pada masa kini terutamanya di Malaysia industri ini adalah tidak asing lagi. Sehingga bulan Disember 2005 sudah terdapat 36 syarikat unit amanah yang telah menguruskan 340 dana dengan nilai aset bersih (NAB) sebanyak RM98.5 bilion .
DEFINISI RISIKO

PENGENALAN

Tidak dapat dinafikan bahawa setiap pelaburan yang di buat oleh mana-mana pelabur akan terdedah kepada risiko. Setiap risiko mempunyai teknik-teknik tertentu untuk diurus agar matlamat pelaburan dapat dicapai. Secara amnya dalam pengurusan risiko perkataan bagi risiko itu adalah merujuk kepada kerugian keawangan daripada pendedahan yang wujud atau berada di sekeliling. Begitu juga apabila wujudnya kebarangkalian yang kukuh yang mana sesuatu perkara yang akan berlaku dapat diramal, adalah juga dikatakan sebagai risiko.

Dalam pelaburan Unit Amanah, adalah amat penting bagi pelabur untuk mengetahui apa risiko yang bakal dihadapinya. Adalah sangat penting bagi setiap pelabur untuk mengetahui jenis-jenis risiko sebelum membuat pelaburan. Sebelum jenis-jenis risiko dibahagikan dengan lebih lanjut, definisi mengenai pengurusan risiko perlu dan definisi pelaburan Unit Trust perlu diperincikan terlebih dahulu, memandangkan ia merupakan topik yang paling penting dalam kajian ini.


MAKNA RISIKO SECARA UMUM

Dalam memahami risiko, adalah sangat perlu memahami terlebih dahulu maknanya secara umum antraranya ialah :

1. Kemungkinan berlakunya kejadian atau kesan buruk.
2. Kombinasi atau gabungan bahaya.
3. Tidak dapat diramal, iaitu cenderung kepada keputusan yang berbeza daripada keputusan yang diramal.
4. Kerugian yang tidak dapat dipastikan.
5. Kemungkinan kerugian akan berlaku .

Berdasakan kepada makna risiko yang ditakrifkan secara umum tersebut, jika dilihat pula dari aspek kewangan ialah sebagai kemungkinan mengalami kerugian apabila apa yang dijangkakan tidak menjadi kenyataan. Contohnya, apabila seseorang pelabur yang menjangkakan bahawa ia akan mendapat pulangan sebanyak 15% dalam pelaburannya, maka kemungkinan untuk mendapat pulangan yang kurang daripada itu atau negatif merupakan sesuatu yang mungkin. Seperti mana yang telah diketahui bahawa secara umumnya apabila semakin tinggi kadar pulangan yang dijangka akan diperoleh, maka risiko yang bakal ditempuhinya juga adalah tinggi.

Risiko juga boleh dikatakan sebagai satu peluang untuk rugi atau satu kemungkinan berlakunya sisihan antara pulangan yang dijangka dan pulangan yang diterima oleh seseorang pelabur dalam jangkamasa tertentu .

Risiko juga boleh dikaitkan dengan kemungkinan pulangan sebenar sesuatu pelaburan yang berbeza daripada pulangan yang dijangkakan. Jelasnya lebih banyak risiko yang duambil maka banyaklah pulangannya. Tetapi jika dilihat maknanya secara pesimis ia membawa erti lebih banyak risiko yang diambil, maka banyaklah kerugian yang akan ditanggung. Untuk mendapat keuntungan dari pelaburan adalah mustahil jika seseorang yang ingin membuat pelaburan itu ingin mengelak daripada sebarang risiko .RISIKO INDIVIDU

1. RISIKO PERIBADI

Risiko sebegini adalah merujuk kepada risiko yang akan berlaku secara lansung keatas mana-mana individu. Ia dapat dikaitkan seperti keadaan seseorang yang mengalami kekurangan pendapatan, berlakunya perbelanjaan tambahan, penurunan nilai harta benda dan sebagainya. Terdapat empat jenis risiko peribadi utama, antaranya ialah :

a) Kematian Awal

Tidak dapat dinafikan bahawa kematian juga akan berlaku pada bila-bila masa sahaja tanpa mengira usia. Apa yang sering berlaku ialah tanggungan si mati terhadap waris yang masih hidup, antaranya adalah seperti hutang dan sebagainya. Kebiasaanya risiko sebegini berlaku akibat kejadian yang tidak diduga seperti kemalangan jalan raya, kebakaran, bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Kesan daripada kematian itu juga telah menyebabkan masalah kewangan yang rumit kepada waris atau keluarga jika si mati mempunyai hutang yang banyak dan juga tanggungan yang belum dijelaskan seperti pinjaman perumahan, pinjaman kereta, kredit kad dan sebagainya.

b) Umur Tua Atau Persaraan

Apabila umur menjelang tua, risiko yang dihadapinya ialah tidak mempunyai perbelanjaan yang cukup serta persaraan. Di Malaysia kebanyakan individu bersara ketika berumur ketika berusia 55 tahun. Kebanyakan daripada individu yang bersara hanya mengharapkan perbelanjaan daripada wang pencen atau wang caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)c) Tahap Kesihatan Merosot

Akibat daripada kenaikan inflasi diseluruh dunia maka kos perubatan di Malaysia juga turut meningkat. Apabila kesihatan seseorang itu terjejas maka sudah tentu dia terpaksa menanggung bil perubatan walaupun ianya mahal. Lebih teruk lagi jika seseorang individu itu kehilangan sumber pendapatan kerana tidak dapat bekerja.

d) Pengangguran

Krisis ekonomi yang berlaku merupakan salah satu faktor berlakunya pengangguran. Ia telah mengakibatkan banyak syarikat di Malaysia gagal untuk pulih sepenuhnya. Kesannya ialah ada sesetengah syarikat-syarikat yang ditutup dan ada juga yang mengambil keputusan untuk membuang pekerja dengan memberikan pampasan. Dalam bidang pelaburan juga terjejas kerana terdapat syarikat-syarikat asing yang membuat keputusan untuk menarik balik pelaburan mereka dan melabur di negara lain. Diantara kesan-kesan lain terhadap individu ialah kehilangan sumber pendapatan akibat tiada pekerjaan. Maka secara tidak lansung individu tersebut akan kehilangan sumber pendapatan. Jika dia mempunyai wang simpanan dalam tempoh pengangguran tersebut, maka tekanan yang dihadapi tidaklah seperti tidak mempunyai wang simpanan. Walaupun terdapat wang simpanan, perlu diingat bahawa ia akan kehabisan jika pengangguran berterusan .

2. RISIKO HARTA

Risiko harta ini adalah melibatkan kerugian akibat daripada bencana atau kerosakan yang berlaku keatas harta benda. Risiko harta melibatkan dua jenis kerugian iaitu:

1. Kerugian Lansung

Kerugian yang seperti adalah melibatkan kerugian yang dialami oleh seseorang dari segi kewangan di mana hartanya mengalami kerosakan, kemusnahan atau kehilangan fizikal secara lansung. Contoh kerugian lansung ini adalah seperti sebuah kedai milik seseorang individu itu rosak akibat kebakaran, maka pemilik kedai tersebut memerlukan kos untuk memperbaiki kedai tersebut.

2. Kerugian Tidak Lansung

Kerugian tidak lansung ini juga melibatkan kerugian kewangan yang dialami oleh seseorang akibat daripada kerosakan, kemusnahan atau kehilangan. Walaupun kerugian secara lansung telah dialaminya akibat daripada kerosakan harta tersebut, namun sebaliknya pemilik harta tersebut juga menanggung kerugian secara tidak lansung. Contohnya pemilik kedai yang telah mengalami kerugian lansung akibat kos yang dikeluarkan untuk membaik pulih kedainya, namun secara tidak lansung dia mengalami kerugian secara tidak lansung kerana kedainya tidak dapat dibuka selama beberapa hari. Keadaan seperti telah menyebabkan pemilik kedai tersebut tidak dapat menjalan aktiviti perniagaannya .

3. Risiko Liabiliti

Risiko ini melibatkan kes-kes mahkamah seperti perceraian, saman trafik, kemalangan jalan raya dan lain-lain lagi. Risiko sebegini adalah sukar untuk menduga berkenaan dengan kerugian yang bakal dihadapi. Kerugian yang dialami juga tidak terhad. Contohnya kes perceraian, dimana kos guaman sudah tentu menelan belanja yang agak tinggi. Begitu juga apabila kes itu melibatkan soal harta seperti tuntutan harta sepencarian atau belanja seperti tuntutan nafkah, maka ia juga melibatkan kerugian bagi pihak yang dituntut .


RISIKO-RISIKO PELABURAN UNIT AMANAH

Seperti mana yang telah dijelaskan mengenai pengertian risiko yang mesti dilalui oleh setiap yang bernyawa, namun dalam pelaburan unit amanah juga mempunyai risiko-risiko yang bakal menimpa kepada pelabur. Setiap dana unit amanah mempunyai risiko yang berbeza diantara satu sama lain. setiap pelabur perlu mengatur sendiri tahap risiko yang bersesuaian dengan tahap diri mereka. Diantara risiko-risiko yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut:


1. Risiko Pasaran Saham

Wang kolektif para pelabur yang telah dipungut adalah digunakan untuk membeli saham-saham di pasaran saham. Beberapa faktor seperti keadaan ekonomi dan juga aliran keluar masuk dana daripada pelabur asing akan menyebabkan berlakunya perubahan terhadap harga saham-saham . Maka dengan sebab itulah unit amanah juga terdedah kepada turun naik pasaran saham.

Walaupun pelabur menggunakan langkah yang bijak dengan melabur dalam pelbagai jenis saham, namun dalam hal yang demikian risiko pasaran saham dan risiko bersistem masih juga wujud. Mungkin mana-mana pelabur akan berasa selesa dengan membuat pelaburan dalam pelbagai jenis saham, akan tetapi jika sekiranya pasaran saham pada ketika itu jatuh seperti yang yelah berlaku pada tahun 1987 dan juga pada akhir tahun 1997, maka kesemua dana akan terjejas dan wajarlah nilai dana akan mengalami kejatuhan.

Turun naik harga boleh berlaku dalam masa yang amat singkat dengan sebab-sebab yang berbeza. Secara umumnya faktor psikologi juga boleh dijadikan sebab berlakunya turun naik harga pasaran berdasarkan kepada sikap setiap pelabur terhadap ekuiti atau terhadap satu kelompok sekuriti. Reaksi pelabur terhadap kejadian nyata dan tidak nyata juga akan memberi kesan terhadap harga pasaran. Kejadian nyata adalah seperti berlakunnya aktiviti politik ganas yang mana ia akan memberi kesan negatif terhadap pasaran sekuriti. Keadaan ini merupakan sesuatu yang sukar untuk diduga dan dikawal oleh pelabur. Kejadian tidak nyata pula adalah berkaitan dengan psikologi pasaran akibat daripada kejadian nyata yang telah menyebabkan kejatuhan harga pasaran yang sedikit. Akibatnya pelabur mungkin tidak lagi yakin dengan pasaran dan akan membuat keputusan untuk menjual sahamnya secara berlebihan dan seterusnya ia akan memberi tekanan terhadap harga .

2. Risiko Jenis Syarikat

Dalam pelaburan unit amanah, saham pada kebiasannya dikeluarkan oleh syarikat yang menjalankan perniagaan yang berbentuk dagangan barangan atau perkhidmatan. Maka dalam keadaan sedemikian, sekiranya perniagaan tersebut telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana ia boleh mencetuskan perubahan, maka dengan sebab itulah pengurus dana perlu mempelbagaikan dana unit amanah agar risiko ini dapat dikawal .

Risiko ini juga dapat dikaitkan dengan kecekapan aktiviti operasi sesebuah syariakat. Oleh yang demikian kesan daripada risiko ini akan menyebabkan dividen pelabur akan terjejas kerana kemerosotan perolehan atau permasalahan yang dialami oleh syarikat. Apabila syarikat menunjukkan kestabilan dalam perolehan, pelabur juga akan sanggup untuk melabur dengan wang yang lebih banyak berbanding dengan syarikat yang mengalami perolehan turun naik yang tidak menentu. Antara sebab-sebab lain yang menyebabkan syarikat mengalami turun naik dalam perolehannya ialah:

a. Syarikat tersebut mengalami kehilangan syer pasaran saham kerana persaingan yang sengit;
b. Syarikat tersebut lemah dari segi pengurusan;
c. Syarikat tersebut menggunakan alat teknologi yang sudah lapok;
d. Syarikat tersebut tidak mendapat perhatian daripada kerajaan sebagai contoh perubahan dalam polisi monetari dan fizikal;
e. Syarikat tersebut juga terpengaruh dengan kitaran perniagaan yang memberi kesan hebat terhadap sesetengah pengeluaran seperti seperti citarasa pengguna, saman undang-undang, perubahan industri, keadaan operasi seharian dan kesilapan pihak pengurusan syarikat .
f. Syarikat tersebut mengalami perubahan dalam faktor demografik

Apabila syarikat mengalami masalah yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka daripadanya ialah ia akan menjejaskan perolehan syarikat . Dengan kelemahan-kelemahan ini, unit amanah juga menanggung risikonya.

3. Risiko Kecairan.

Walaupun kecairan merupakan faktor yang menjadikan ramai pelabura ingin membuat pelaburan dalam unit amanah, maka disebalik kecairan tersebut ada risikonya. Ini adalah kerana dalam unit amanah setiap hari berlaku urusan jual beli seperti ada pelabur yang menjual unit, ada pelabur yang membeli unit dan ada pelabur membuat panambahan terhadap unit.
Dalam urusan jual beli tersebut mungkin akan berlaku penjualan unit pada tahap tinggi sehingga dana tidak memiliki aset cair yang cukup ataupun tunai pada masa itu dan pada ketika itu aset bukan tunai akan dijual dalam keadaan keterpaksaan. Pengurus dana akan mengawal dengan memastikan tahap kecairan mencukupi supaya aset tidak cair tidak perlu dicairkan agar ia tidak memberi kemudharatan kepada dana.

4. Risiko Kadar Faedah

Kebanyakan dana unit amanah dilaburkan dalam saham. Oleh yang demikian pengurus dana unit amanah ada juga melabur di dalam dalam instrument bon. Di sini perlu dijelaskan bahawa perubahan harga bon akan menjejaskan juga harga bagi dana unit amanah dan secara tidak lansung ia akan memberi kesan kepada nilai aset bersih (NAB) bagi dana unit amanah tersebut. Harga bon ini apabila berlaku penurunan, maka harga saham akan naik dan apabila berlaku kanaikan pada harga bon, maka harga saham akan menurun. Maka dengan penurunan harga bon inilah akan menyebebkan kenaikan kadar faedah .

Perubahan kadar faedah ini juga memberi kesan terhadap keseluruhan pasaran secara sistemik. Perubahan ini adalah perubahan yang melibatkan harga sekuriti bergerak secara songsang dengan kadar faedah. Oleh yang demikian, sekiranya kadar faedah ini naik, maka harga sekuriti akan turun. Kesan daripada kenaikan kadar faedah pasaran, maka semakin rendahlah harga sekuriti.

Kesan daripada risiko kadar faedah ini, maka kesannya ialah terhadap sekuriti berpandapatan tetap berbanding dengan ekuiti. Oleh yang demikian secara tidak lansung ia juga memberi kesan terhadap ekuiti dengan dua cara iaitu:

1. kadar faedah pasaran yang tinggi telah menyebabkan pembeli saham dengan margin tidak lagi menarik. Kesannya ialah permintaan akan berkurangan dan menyebabkan harga turun. Apabila harga turun, pelabur juga boleh kehilangan modal.
2. sesetengah syarikat membiayai operasi dengan membuat pinjaman. Apabila kadar faedah meningkat, pembiayaan projek secara tidak lansung akan manjadi mahal dan dengan bayaran yang sedemikian akan menyebabkan perolehan syarikat akan berkurangan. Dengan itu ia akan memberikesan kepada harga dan dividen .

5. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang berkaitan dengan pelaburan bon. Apa yang menjadi masalah disini ialah apabila pihak yang menerbitkan bon yang membuat seperti membayar balik faedah dan modal, namun janji tersebut tidak dapat dikotakan. Maka dengan berlakunya perkara sebegini, akan berlakulah satu risiko kepada pelabur yang dinamakan sebagai risiko kredit .

6. Risiko Pengurus Dana

Syarikat pengurusan perlu memainkan peranan yang tinggi dan ia juga perlu menunjukkan kemampuannya dalam mengurus dana-dana unit amanah dengan baik. Pelabur mestilah memilih syarikat pengurusan yang terbaik kerana pelaburan unit amanah merupakan pelaburan dalam jangka masa panjang. Dalam tempoh masa tersebut prestasi syarikat adalah berbeza-beza .

7. Risiko Pinjaman

Pelabur adalah dinasihatkan agar tidak membuat pinjaman semata-mata untuk melabur dalam unit amanah. Walaupun pelabur berfikir bahawa dengan membuat pinjaman tersebut, maka lebih banyak wang yang akan dilabur dan sudah tentulah kentungan yang diperoleh akan lebih banyak. Ini adalah kerana pelaburan dalam unit amanah merupakan pelaburan masa yang agak panjang, maka dengan melakukan pinjaman adalah tidak sesuai. Dalam jangka masa tersebut, bermacam-macam kemungkinan yang akan berlaku disebabkan risiko-risiko yang boleh menjejaskan prestasi unit amanah.

Walaupun dengan pinjaman tersebut pada fikiran pelabur boleh menguntungkannya, namun sebenarnya pelabur tersebut mungkin telah melakukan perbuatan yang merugikan. Sebagai contoh, apabila pasaran menurun, maka pelabur yang membuat pinjaman tersebut terpaksa mendapatkan sumber kewangan bagi manambahkan margin pinjaman.

Keuntungan yang diperoleh setelah penolakan faedah pinjaman mungkin tidaklah sebanyak mana. Jika dikira balik keuntungan yang diperoleh setelah penolakan faedah pinjaman dibuat seperti faedah pinjaman ialah sembilan peratus sedangkan keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan tersebut ialah sepuluh peratus, maka keuntungan yang diperoleh hanya satu peratus.

Keadaan akan menjadi lebih buruk lagi apabila kadar faedah pinjaman yang dibat semakin meningkat yang mana ia telah menyebabkan ansuran bulanan juga turut meningkat. Kaedah pinaman ini mungkin sesuai dibuat apabila keadaan pasaran berfungsi dengan normal, akan tetapi malangnya keadaan unit amanah ini dari segi kadar faedahnya adalah tidak menentu. Begitu juga apabila keadaan menjadi lebih mendesak, maka pelabur mingki terpaksa menjual unitnya untuk mendapatkan wang walaupun dengan cara yang sedemikian merugikannya .

8. Risiko Inflasi

Inflasi merupakan satu keadaan yang mengalami kenaikan harga barang dan perkhidmatan yang berterusan. Maka secara umumnya ia berlaku apabila terdapat terlalu banyak wang yang mengejar barangan yang sedikit. Secara tidak lansung harga barang tersebut akan meningkat. Pelabur perlu sedar bahawa inflasi sentiasa berada disampingnya . Ini adalah kerana keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan unit amanah sama ada keuntungan tersebut berasaskan penambahan modal atau pembayaran dividen mungkin tidak sama padan dengan kadar kenaikan inflasi tersebut

Contoh yang dapat dikaitkan di sini ialah apabila pelabur ingin memastikan bahawa keuntungan sebanyak 10% dapat menggandakan wangnya sehingga mencecah RM100.000 dalam masa sepuluh tahun untuk membeli sebuah rumah. Dengan peningkatan kadar inflasi, harga rumah yang ingin dibelinya sudah mencecah sehingga RM120.000. Maka dalam hal yang sedemikian, pelabur terpaksa mencari altenatif lain untuk mandapatkan wang supaya dapat membeli rumah tersebut.

9. Risiko Melanggar Peraturan

Risiko ini berlaku apabila pengurus dan pentadbiran yang mengendalikan perniagaan unit amanah tidak mengikut undang-undang serta tidak mengikut garis panduan atau peraturan yang telah ditetapkan.

10. Risiko Kewangan Dan Mata Wang

Risiko yang melibatkan kewangan ialah risiko yang berkaitan dengan kesan yang akan ditanggung oleh sebuah syarikat dari segi aktivitinya yang melibatkan struktur modal. Ia berlaku apabila sebuah syarikat memiliki hutang yang perlu dibayar. Dengan keadaan sebeginilah yang akan menyebabkan terjejasnya pembayaran dividen terhadap pelabur. Dari segi teorinya pula apabila hutang dalam struktur modal itu meningkat, maka semakin besarlah risiko yang akan menimpa terhadap pendapatan pelabur.

Oleh yang demikian sekiranya tidak berlakunya pinjaman, mungkin risiko ini dapat dielakkan. Terdapat dua kesan terhadap pelabur apabila berlakunya risiko ini seperti:

1. meninggalkan variasi dalam pulangan pelabur.
2. memberi kesan terhadap jangkaan pulangan pelabur .

Dalam unit amanah portfolio yang mengandungi pelaburan di luar Negara, maka dengan pasaran mata wang yang sering berubah-ubah akan menyebebkan berlakunya turun naik harga saham luar negara . Dengan perubahan pasaran mata wang tersebut, maka nilai aset bersih (NAB) unit amanah tempatan juga turut memberi kesan sepertimana yang berlaku di luar negara.

11. Risiko Negara

Seperti mana risiko-risiko yang berlaku dalam unit manaha yang telah dijelaskan sebelum ini, maka apa sahaja keadaan yang berlaku seperti keadaan pilitik semasa, iklim ekonomi, kewangan dan juga yang melibatkan ssebuah negara, maka ia akan memberi kesan terhadap nilai aset bersih (NAB) unit amanah terutamanya yang dilaburkan dalam pasaran saham negara luar .


DEFINISI PENGURUSAN RISIKO

Pengurusan risiko adalah merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengenal pasti dan menilai risiko yang mungkin dihadapi oleh individu atau organisasi dan kemudian memilih dan melaksanakan teknik-teknik pengendalian risiko yang paling sesuai untuk mengawasi risiko yang telah dikenal pasti selaras dengan matlamat dan objektif individu atau organisasi tersebut . Berdasarkan kepada definisi tersebut, apa yang penting ialah suatu risiko itu perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum ianya dinilai. Setelah implikasinya dikaji serta dibuat penilaian, maka barulah langkah-langkah yang sesuai untuk mengurus risiko dipilih untuk dilaksanakan.

DEFINISI UMUM PELABURAN

Pelaburan ialah penukaran wang yang sedikit pada masa sekarang untuk wang yang lebih banyak pada masa hadapan sambil mengurangkan risiko dengan mengambil kira peruntukan aset, kepelbagaian dan lain-lain. Ia bererti bahawa semua pelaburan adalah berkaitan dengan penukaran wang iaitu wang yang ada sekarang adalah untuk masa hadapan. Berdasarkan kepada definisi tersebut, maka dapatlah dikaitkan dengan pelabur yang bijak dalam pelaburan yang mana ia berusaha menukarkan wangnya yang sedikit pada masa sekarang untuk mengaut wang yang banyak pada masa hadapan dan dalam pada waktu yang sama ia menguruskan risiko .


DEFINISI KHUSUS PELABURAN

Apabila definisi pelaburan itu diertikan secara khusus, maka apa yang penting ialah melihat dari aspek kaca mata seorang pelabur individu atau seorang yang mempunyai modal. Maka secara khususnya pelaburan itu dapat didefinasikan sebagai penanaman modal pada hari ini dengan tujuan untuk untuk mendapatkan keuntungan pada masa hadapan sama ada dalam bentuk faedah, dividen, sewaan atau kenaikan harga. Berdasarkan kepada definisi tersebut dan jika dilihat dari segi pelaburan aset kewangan, maka dapatlah kita membuat rumusan bahawa pelaburan juga merupakan satuaktiviti penanaman modal kini dengan jangkaan untuk mendapatkan pulangan positif pada masa akan datang selepas mengambil kira risiko.

Setelah melihat kepada definisi pelaburan secara khusus, maka terdapat empat ciri utama yang terkandung di dalam konsep pelaburan itu. Di antara ciri-cirinya ialah:

1. penanaman “modal”. Iaitu sejumlah wang atau dana yang perlu dikorbankan.
2. melibatkan pertukaran “masa”. Iaitu hari ini dan akan datang.
3. menjangkakan “pulangan” positif. Iaitu kadar keuntungan.
4. terdedah kepada “risiko”. Iaitu kemungkinan mengalami kerugian.

Berdasarkan kepada ciri-ciri tersebut, maka apa yang terkandung di dalamnya iaitu dari segi saiz dan darjahnya adalah bergantung kepada jenis pelaburan yang dibuat. Jenis-jenis pelaburan akan diperincikan dalam perbincangan seterusnya .


DEFINISI PELABURAN UNIT AMANAH

Unit Amanah merupakan skim pelaburan yang mengumpul wang daripada pelaburan untuk melaksanakan salah satu objektif kewangan. Pengurus dana kemudiannya melaburkan wang itu dalam pelbagai sekuriti seperti saham atau bon dengan harapan untuk mencapai objektif utama dana tersebut . Dalam pelaburan Unit Amanah pemegang boleh melakukan jual beli melalui pengurus-pengurus tabung tertentu yang terdiri daripada syarikat-syarikat pelaburan yang mempunyai kepakaran serta kemahiran mengurus portfolio . Berdasarkan kepada surat perjanjian amanah, maka dikalangan pengurus untuk berjual beli dengan pemegang unit mengikut harga belian dan jualan seperti mana yang telah ditetapkan dari masa ke semasa berdasarkan kepada ekonomi, syarikat, industri dan pasaran saham .

Apabila kedua-dua definisi ini digabungkan iaitu pengurusan risiko dan pelaburan Unit Amanah, maka bolehlah ditakrifkan bahawa pengurusan risiko dalam pelaburan Unit Amanah itu adalah satu analisis mengenai risiko serta implikasinya yang dibuat terhadap sesuatu dana dan juga mengenalpasti tentang apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum melabur ke dalam dana tersebut. Sebagai contohnya ialah mengenali jenis-jenis dana Unit Amanah terlebih dahulu sebelum melabur. Ini adalah kerana bagi setiap jenis dana Unit Amanah itu mempunyai tahap risiko dan pulangannya yang tertentu. Jenis-jenis dana Unit Amanah akan diperjelaskan pula dalam bab yang akan datang.


KONSEP PELABURAN UNIT AMANAH

Unit amanah merupakan satu pentuk pelaburan secara berkumpulan atau koperatif. Secara umumnya, amanah ini pada mulanya memilih saham-saham untuk dibeli dan kemudiannya saham-saham ini akan dijual pula kepada orang ramai dalam bentuk yang saham unit amanah. Maka setiap daripada saham unit amanah tersebut akan menggambarkan sebahagian daripada jumlah kumpulan saham pelaburan yang dipegang dalam tabung amanah yang mana pemegang saham unit amanah tersebut merupakan pemilik-pemilik pelaburan dalam unit amanah.

Dari segi pengiraan harga unit amanah pula, ia akan dikira berdasarkan kepada formula yang mengambil kira harga-harga saham pelaburan sebenar yang dipegang. Harga-harga ini pula akan dikira setiap hari dan ianya akan berubah apabila harga di pasaran saham-saham pelaburan yang dipegang itu mengalami perubahan. Maka dengan perubahan harga inilah yang akan menunjukkan prestasi sesuatu saham unit amanah itu .

Kewujudan sesuatu pelaburan Unit Amanah ialah apabila hidupnya dokumen yang dipanggil Surat Ikatan Amanah. Terbentuknya Surat Ikatan ini adalah setelah wujudnya gabungan diantara pemegang unit iaitu pelabur, syarikat pengurusan dana dan pemegang amanah (trustee). Maka dapat disimpulkan bahawa wujudnya tiga pihak sebelum bermulanya pelaburan. Tiga pihak tersebut akan dijelaskan seperti di bawah ini iaitu:

1.Pelabur

Pelabur atau pemegang unit adalah merupakan pihak yang mengamanahkan wangnya untuk dilaburkan. Pihak ini adalah terdiri daripada idividu, institusi, syrikat, koperasi, pertubuhan dan berbagai-bagai lagi pihak yang inginkan wang mereka dilaburkan. Bukan semua dana amanah yang memberi kelayakan untuk membuat pelaburan untuk semua orang. Ada juga dana unit amanah yang mengenakan syarat tertentu terhadap pelabur, sebagai contoh ialah syarat bagi mereka yang ingin membuat pelaburan di dalam dana Amanah Saham Bumiputra (ASB) yang diuruskan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB) ialah khusus untuk pelabur dari kalangan bumiputera sahaja.

2. Syarikat Pengurusan

Pihak syarikat pengurusan ini adalah merupakan pihak yang diamanahkan supaya melaburkan wang yang telah dimanahkan kepada mereka untuk dilaburkan. Pihak ini memikul tanggungjawab daripada pelabur atau pemegang unit. Syarikat pengurusan ini juga menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan dana unit amanah seperti pendaftara, pentadbiran urusniaga, pengeluaran laporan, pelaburan dana dan berbagai-bagai lagi tertakluk kepada Garis Panduan Unit Amanah dan Surat Ikatan Amanah, undang-undang yang berkaitan dan peraturan yang mengawal operasi unit amanah.

3. Pemegang Amanah

Pihak pemegang amanah ini merupakan pihak yang dilantik untuk menjaga kepentingan pelabur atau pemegang unit serta menyelia syarikat pengurusan agar sentiasa mematuhi garis panduan unit amanah dan juga untuk memastikan agar syarikat pengurusan amanah tersebut mengurus dana mengikut surat ikatan amanah. Diantara fungsi pemegang unit juga ialah memegang dan mengawasi aset dana unit amanah bagi pihak pemegang unit serta memastikan agar syarikat pengurusan unit amanah tidak menyalahgunakan kuasa dengan sewenang-wenangnya dalam mengurus dana amanah saham.

Berdasarkan kepada pertalian diantara ketiga-tiga pihak tersebut, maka pelabur tidak perlu bimbang berkenaan dengan pelaburan mereka dalam unit amanah. Kewujudan pihak-pihak ini adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pelabur. Apa yang penting di sini ialah bahawa pemegang amanah adalah dipertanggungjawabkan dalam memisahkan dalam memisahkan aset dana (wang pelabur) daripada syarikat pengurusan. Walaupun sesuatu dana itu menghadapi masalah, namun wang pelabur tetap selamat. Dalam hal ini pemegang amanah tidak boleh melaburkan wang itu dengan sewenang-wenangnya. Ia hanya memastikan supaya wang pelabur itu akan dilaburkan mengikut seperti mana yang telah tercatat dalam surat ikatan unit amanah .

BAB 3

PERSEDIAAN PELABURAN UNIT AMANAH


PENDAHULUAN

Sebelum memulakan pelaburan, mana-mana pelabur yang ingin membuat pelaburan dalam unit amanah hendaklah mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan profil pelaburan. Profil ini adalah berkaitan dengan umur, risiko, emosi, pelan kewangan, kekuatan dan kelemahan wang, latar belakang kewangan, masa, minat kepada skim-skim pelaburan, IQ kewangan, kemahiran pelaburan dan faktor-faktor sosial.

Perkara-perkara yang telah disebutkan di atas merupakan tidak boleh diambil mudah. Ini adalah kerana ia akan memberi kesan terhadap pelaburan. Didalam bab ini juga ada menyentuh berkenaan dengan klasifikasi dan kategori unit amanah. Klasifikasi dan kategori ini penting bagi mereka yang ingin memulakan pelaburan, ini adalah kerana ia berkait dengan profil pelaburan.

Apa yang sering berlaku sekarang ialah kebanyakan pelabur-pelabur terus membuat pelaburan tanpa memperlengkapkan diri terlebih dahulu sebelum membuat pelaburan. Akhirnya ada sesetengah pelabur yang kesal dengan pelaburan mereka kerana mereka tidak mendapat seperti apa yang dirancang. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh mana-mana individu sebelum membuat pelaburan ialah berinteraksi dengan perunding-perunding unit amanah terlebih dahulu. Interaksi ini adalah menyentuh berkenaan dengan unit amanah yang ditawarkan.

Berkenaan dengan interaksi, jika dilihat kepada fenomena yang sering berlaku sekarang bahawa perunding unit amanah yang datang kepada mana-mana indinidu dengan terus mempromosikan produk-produknya. Mereka yang lebih bercakap berbanding dengan pelabur itu sendiri, sedangkan pelabur itulah yang perlu banyak bercakap dengan perunding yang datang kepadanya berkenaan dengan produk-produk yang dipromosikan itu. Setelah berpuas hati dengan penerangan-penerangan yang diberikan berkenaan dengan pelaburan unit amanah, maka pelabur bolehlah membuat pelaburan dalam unit amanah. Dalam bab ini juga akan menyentuh berkenaan dengan interaksi diantara pelabur dengan perunding unit amanah. Ini penting bagi memperlengkapkan pengetahuan pelabur sebelum membuat pelaburan dalam unit amanah agar keputusan dibuat berdasarkan pilihan yang tepat.


PROFIL PELABURAN SEORANG PELABUR

Umur

Apabila umur seseorang pelabur itu muda, maka ia lebih layak untuk menghadapi risiko yanh lebih tinggi atau lebih besar. Sekiranya risiko besar tidak boleh dihadapi ketika muda, maka risiko ini juga akan dighadapi juga ketika pelabur itu tua nanti. Walaubagaimanapun bergantung kepada individu itu sendiri samaada untuk memilih risiko yang lebih besar atau sebaliknya. Pemahaman mengenai risiko bagi sesuatu pelaburan dapat membantu seseorang pelabur itu dalam membuat keputusan. Apa yang penting di sini ialah potensi pulangan daripada pelaburan tersebut . Walaubagaimanapun setiap golongan pelabur mempunyai tahap kesedian yang berbeza mengikut umur. Terdapat beberapa tahap golongan umur yang perlu membuat pilihan dana yang berbeza iaitu:


a. Pelabur Yang Berumur Diantara 18 Hingga 30 Tahun.

Kebanyakan mereka yang terdiri daripada golongan ini mempunyai yahap pendidikan menengah atau sudah menamatkan pengajian di pusat pengajian tinggi. Mereka kebanyakannya sudah bekerja sama ada bekerja dengan kerajaan, swasta ataupun bekerja sendiri.
Status bagi golongan ini kebiasannya adalah masih bujang serta giat untuk menjalani kehidupan moden. Ini adalah kerana mereka mungkin beranggapan bahawa mereka masih muda serta banyak lagi peluang yang perlu direbut. Oleh kerana belum mendirikan rumah tangga, maka kebanyakan daripada golongan ini masih belum membeli rumah. Akan tetapi mereka sudah memiliki kereta sendiri bagi memudahkan mereka ke sana dan ke mari. Di tahap umur yang sebegini, kebanyakan mereka sedang membina kerjaya dalam bidang masing-masing dan mereka juga mungkin akan berubah ke tempat yang sesuai untuk mereka.

Jika dilihat dari segi kewangan mereka pula, jika berdasarkan kepada umur mereka yang masih ditahap muda dan ada juga yang sedang membina kerjaya, sudah tentulah kedudukan kewangan mereka dapat memberi gambaran bahawa ianya masih kurang stabil. Walaupun begitu keadaannya, golongan ini sebenarnya mempunyai tempoh melabur yang panjang.

Oleh yang demikian sekiranya mereka ingin membuat pelaburan dalam unit amanah, maka amat sesuai bagi mereka untuk melabur didalam dana syarikat kecil berkembang. Ini adalah kerana berdasarkan kepada umur mereka yang layak untuk mengambil risiko tinggi kerana mereka mempunyai tempoh melabur untuk jangka masa yang panjang. Sekiranya mereka tidak berani untuk berhadapan dengan pelaburan yang berisiko tinggi, maka dana indeks ekuiti adalah amat sesuai untuk mereka kerana ia berisiko rendah.b. Pelabur Yang Berumur Diantara 31 Hingga 40 Tahun

Golongan ini pula kebanyakannya terdiri daripada mereka yang sudah memikul tanggung jawab kerana telah mendirikan rumah tangga. Tetapi walaupun telah mendirikan rumah tangga, namun anak mereka masih kecil. Golongan ini juga selalunya sudah mempunyai rumah serta kenderaan milik sendiri. Oleh kerana sudah mempunyai tanggungan tertentu, ramai dari kalangan golongan ini sudah bijak merancang kewangan demi masa depan mereka.

Mereka juga sudah memulakan langkah langkah bijak bagi mengatur kewangan merekan dengan membuat pelaburan kecil seperti membuat skim perlindungan insurans, simpanan tetap dan juga membuat pelaburan dalam unit amanah. Berdasarkan kepada kerjaya mereka yang sudah stabil, maka ia memberi gambaran bahawa kedudukan kewangan mereka juga lebih stabil berbanding dengan golongan yang berumur diantara 18 hingga 30 tahun. Kestabilan kewangan mereka juga dinilai dari segi persediaan mereka dalam membuat perancangan untuk pengajian anak-anak mereka.

Berdasarkan kepada kestabilan kewangan mereka berbanding dengan golongan yang berumur antara 18 hingga 30 tahun tersebut, maka mereka lebih berkemampuan untuk melabur dengan sejumlah wang lebih banyak. Oleh kerana mereka sudah mempunyai tanggungan terhadap keluarga, maka kecenderungan mereka dalam memilih dana unit amanah adalah yang berisiko sederhana, tepapi dapat memberi pulangan yang memuaskan dalam jangkamasa yang sederhana dan panjang.

Oleh yang demikian dana unit amanah yang sesuai bagi golongan ini ialah dana pertumbuhan jika mereka mahukan pengambangan modal yang tinggi. Tetapi sekiranya mereka inginkan dana yang dapat memberikan pengembangan modal dan dividen, maka dana yang sesuai ialah dana pertumbuhan dan pendapatanc. Pelabur Yang Berumur Diantara 41 Hingga 50 Tahun

Golongan ini merupakan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak pada tahap remaja yang sedang meningkat dewasa. Anak anak yang ditanggung oleh mereka sudah besar dan mungkin sedang menyambung pengajian di mana-mana institusi pengajian tinngi. Mereka kebanyakannya sudah memiliki kenderaan serta rumah sendiri. Perlu juga diambil perhatian bahawa mereka mungkin masih mempunyai hutang yang masih belum selesai.

Dari segi perancangan kewangan pula, mereka kebanyakannya mempunyai pelaburan-pelaburan yang dibuat sama ada didalam simpanan tetap, saham amanah atau di bursa saham. Taraf kewangan mereka juga stabil dan mereka menabung untuk meningkatkan taraf kahidupan mereka. Ini mungkin disebabkan kerana langkah persediaan awal untuk mendapatkan modal untuk menceburkan diri dalam perniagaan atau apa sahaja perancangan untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Kecenderungan risiko bagi golongan ini ialah terhadap pelaburan yang risikonya agak rendah. Walaubagaimanapun dari segi pulangan pula, mereka inginkan pelaburan yang dapat memberikan pulangan yang memuaskan serta berterusan untuk jangka masa sederhana dan panjang. Jika dibandingkan dengan dua golongan yang sebelum ini dari segi kemampuan mereka untuk membuat pelaburan, maka mereka lebih mampu untuk melabur dengan jumlah wang yang lebih banyak.

Dana unit amanah yang sesuai untuk golongan ini ialah dana seimbang, sekiranya mereka inginkan pengembangan modal dan dividen yang sederhana. Tetapi jika mereka inginkan dividen yang berterusan, maka dana pendapatan seimbang adalah sesuai untuk mereka.
d. Pelabur Yang Berumur 50 Tahun Ke Atas

Bagi mereka yang sudah berumur 50 tahun ke atas, kebanyakan mereka sedang menuju persaraan atau telah bersara. Pelabur yang masih bekerja pada tahap umur ini, sebenarnya mereka sedang mengecapi kejayaan dalam bidang yang mereka ceburi. Anak-anak mereka juga kebanyakannya telah menamatkan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi dan sudah mula untuk membina kerjaya sendiri.

Hutang-hutang mereka yang terdiri daripada pinjaman perumahan atau kenderaan mungkin sudah habis dilangsaikan. Maka dengan keadaan sedemikian, mereka berkemampuan untuk melabur dengan jumlah yang besar, kerana mereka tidak mempunyai tanggunan seperti mana golongan-golongan sebelumnya. Oleh kerana mereka sudah tiada lagi tanggungan untuk anak-anak mereka, maka kedudukan kewangan mereka adalah sangat stabil. Maka dengan sebab itulah mereka hidup dengan gaya hidup mewah. Oleh kerana itu mereka hanya nerminat untuk melabur dalam pelaburan yang berisiko rendah dan mereka juga sanggup menerima pulangan yang rendah daripada pelaburan mereka tersebut. Dana unit amanah yang sesuai bagi golongan ini ialah dana bon dan dana berpendapatan tetap .


Profil Risiko

Profil risiko juga boleh disebut sebagai perasaan takut kehilangan wang atau terlepas peluang untuk menjana wang. Perlu diketahui bahawa setiap orang mempunyai cara yang berbeza dalam mengurus risiko. Ada sesetengah orang yang menggunakan cara yang terlalu konservatif dan ada juga yang menggunakan cara yang terlalu agresif dan ada juga yang menggunakan cara mempertaruhkan segala-galanya. Ia bergantung kepada individu itu sendiri tentang bagaimana cara yang ingin digunakan, kerana ia lebih mengenali dirinya sendiri. Satu perkara yang agak sukar ialah apabila orang lain yang hendak mengenali atau mengetahui berkenaan dengan pelaburan yang sesuai dengan profil risiko anda. Perlu diingat bahawa prifil risiko akan berubah apabila wujudnya perubahan ke atas seseorang itu seperti apabila umur semakin meningkat, lebih bijak dan juga apabila pengalaman tentang pelaburan semakin bertambah.
Minda Dan Emosi

Apabila seseorang itu melabur dalam sesuatu pelaburan, maka kadang kala akan menyebabkan seseorang itu beremosi. Ini adalah disebabkan kerana wang hasil daripada titik peluhnya menjadi taruhan dalam pelaburannya. Bermacam-macam perasaan yang timbul dan diantaranya ialah perasaan tamak, takut, sabar, disiplin, cekal, ego, risau, rasa tidak menentu dan sebagainya. Jika perasaan ini tidak mampu dikawal dengan baik, maka pelabur tersebut sedang bermusuhan dengan dirinya sendiri. Keadaan seperti ini berlaku kadang-kadang disebabkan dengan melihat orang lain yang telah mendapat keuntungan hasil daripada pelaburan mereka, sedangkan dia masih ditahap yang masih belum mandapat keuntungan. Dengan demikian pelabur itu mula tergugat, dan akan membuat keputusan yang tidak sepatutnya kerana hilang sabar, sedangkan pelanburannya itu sedang mananti keuntungan.


Kelajuan Pelan Kewangan Dan Panjangnya Batasan Waktu

Ia bermaksud apabila seseorang pelabur yang inginkan kekayaan dengan cepat, maka lebih banyak risiko yang telah dikenalpasti terpaksa diambil. Contohnya seorang pelabur yang mahu mendapatkan RM 1 juta dala masa lima tahun akan datang, maka risiko yang mesti diambil adalah lebih besar berbandung dengan pelabur yang bercadang untuk mendapatkan RM 1 juta dalam masa sepuluh tahun yang akan datang. Ringkasnya lebih cepat kelajuan pada pelan kewangan atau jangkamasa yang pendek, maka risikonya juga lebih banyak.


Kekuatan Dan Kelemahan Dari Segi Kewangan

Kekuatan dan kelemahan kewangan ini walaubagaimanapun melibatkan kekuatan dan kelemahan seseorang. Untuk memahami profil ini, ia perlu kepada contoh. Katakan seorang pelabur lemah dari sudut komunikasi, sedangkan ia berminat untuk melabur dalam pelaburan hartanah. Dalam pelaburan hartanah, apa yang perlu ialah berurusan dengan orang ramai seperti perunding hartanah, pihak bank, penjual, peguam, penuawa dan sebagainya. Apabila pelabur tersebut sedar bahawa dia gagal untuk berurusan dengan pihak-pihak tersebut kerana ketidakmampuannya dalam komunikasi dengan orang ramai, maka keputusan yang diambil adalah untuk melabur dalam pelaburan unit amanah. Ini adalah kerana pelaburan dalam unit amanah tidak perlu berurusan dengan ramai orang dan hanya berurusan dengan perundinnya sahaja.

Latarbelakang Atau Kedudukan Kewangan

Dalam hal menyelidik dan menganalisa latarbelakang dan kedudukan kewangan pelabur, maka tugas ini akan dilakukan oleh perunding kewangan yang terlatih dan berpengalaman. Penganalisaan ini melibatkan penyata pendapatan, perbelanjaan dan kunci kira-kira yang menyenaraikan aset dan liabiliti seseorang pelabur. Hasil daripada analisa yang dibuat, maka beberapa maklumat mengenai kewangan dapat diketahui samaada pendapatannya terhad atau tidak. Jika pendapatannya terhad maka pelabur tersebut perlu mengambil pelaburan yang berisiko rendah berbanding dengan pelabur yang mempunyai pendapatan yang tidak terhad. Dalam analisis yang telah dibuat, maka gaya hidup pelabur tersebut dapat dikesan samaada dia tergolong dalam golongan yang boros atau yang berjimat cermat. Begitu juga dengan simpanan pelabur, jenis-jenis aset serta pulangannya dan juga tanggungjawab terhadap pinjaman yang dibuat.

Masa

Setiap orang mempunyai masa yang berbeza. Ini adalah kerana wujudnya perbezaan yang berbeza bagi tiap-tiap orang. Ada sesetengan orang yang bekerja sendiri dan ada orang yang bekerja dengan orang lain atau makan gaji. Masa adalah penting untuk mempelajari berkenaan dengan ilmu pelaburan. Dengan masa juga seseorang itu boleh memantau keadaan pasaran dan juga boleh melakukan sesuatu untuk kebaikan pelaburannya. Maka dengan itu bolehlah seseorang pelabur itu membuat pilihan yang tepat berkenaan dengan produk pelaburan dan cara pelaburan.

Untuk menjadi pelabur yang berjaya, maka pelabur tersebut mestilah menyediakan masa yang cukup untuk pelaburannya. Pelabur-pelabur yang hebat didunia ini juga mempertaruhkan masa sepenuhnya terhadap pelaburannya. Orang yang terkaya didunia buat masa sekarang ialah Warren Buffet adalah merupakan pelabur sepsenuh masa. Begitu juga Peter Lynch, beliau juga merupakan pelabur sepenuh yang berjaya. Ada yang mengatakan bahawa adalah sukar untuk berjaya dalam pelaburan jika ia dilakukan secara separuh masa, namun ia bukanlah satu perkara yang mustahil.

Walaupun bagaimanapun perlu diingat bahawa perbincangan ini adalah berkaitan dengan unit amanah. Maka bagi mereka yang bekerja dalam pelbagai sektor mungkin tidak mampu untuk menjadi pelabur sepenuh masa. Kebanyakan pelabur yang membuat pelaburan dalam unit amanah menggunakan perkhidmatan daripada perunding-perunding unit amanah yang terlatih dan profesional. Oleh yang demikian kajian ini juga merupakan sebagai panduan bagi mereka yang tidak mengetahui berkenaan dengan pelaburan unit secara mendalam. Ini juga tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pelabur bagi mengelak kerugian akibat risiko-risiko yang terlepas pandang dan akhirnya matlamat pelaburan itu gagal untuk mencapai matlamat yang sepatutnya.

Berbalik kepada masa yang diperlukan sekiranya seseorang itu mahu menjadi seorang pelabur yang berjaya, maka perlu diingat bahawa lebih banyak masa yang diluangkan terhadap pelaburan, maka lebih besarlah peluang untuk berjaya.
Minat Terhadap Produk-Produk Pelaburan.

Apabila seseorang pelabur mempunyai minat terhadap produk-produk pelaburan, maka sudah tentu dia akan mengambil tahu berkenaan dengan selok-belok produk tersebut. Maka dengan itu dia akan mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan produk-produk tersebut dan begitu juga dengan dia mengetahui akan kewujudan produk-produk yang baru. Seharusnya perbandingan akan dibuat secara tidak lansung. Maka kesannya dia akan dapat membezakan kebaikan antara produk-produk sama ada produk baru atau yang telah sedia ada. Dengan minat ini juga, pelabur dengan sendirinya ingin mengetahui berkenaan dengan produk-pruduk ini dari masa ke semasa. Pelabur sebegini akan bertanya kepada perunding-perunding yang datang kepadanya dengan berbagai-bagai soalan yang berkaitan dengan produk-produk yang dipromosi oleh perunding-perunding tersebut dan ini juga merupakan cara mengurus risiko yang baik.

Pengetahun Dan Pengalaman Pelaburan

Pelabur yang mengetahui dan mempunyai pengalaman mengenai pelaburan, maka kuranglah risiko yang akan dihadapinya. Sebenarnya pembelajaran mengenai pelaburan bukanlah daripada wang yang berjaya diperolehi hasil daripada pelaburannya, tetapi pembelajaran sebenar ialah daripada kesilapan yang telah dilakukan. Oleh yang demikian, adalah perlu diketahui bahawa pengalaman sebenar dalam pelaburan bukanlah diambil daripada buku-buku dan seminar-seminar pelaburan, akan tetapi ia datang dalam berbagai-bagai situasi dan keadaan.

Faktor-Faktor Sosial

Apa yang perlu diambil kira oleh pelabur ialah berkenaan dengan status dirinya. Ia dinilai dari aspek samaada ia masih bujang atau sudah berkahwin, bilangan anak dan tanggungan yang dihadapinya. Tanggungan terhadap ibu bapa juga termasuk dalam faktor-faktor sosial dan begitu juga dengan tanggungan-tanggungan lain .


JENIS-JENIS UNIT AMANAH

1. Unit Amanah Tersenarai

Sesuai dengan namanya iaitu unit amanah tersenarai, maka maksud sebenarnya ialah unit amanah yang tesenarai yang di bursa saham, sebagai contoh Amanah Millenia Fund Berhad. Ia juga dikenali sebagai dana tertutup kerana ia mempunyai bilangan unit yang terhad. Bagi unit amanah tersenarai ini, unit hanya akan dijual pada tempoh tawaran awal dan selepas itu unitnya hanya boleh dibeli atau dijual melalui broker sepertimana yang berlaku pada saham tersenarai di bursa saham. Oleh itu syarikat pengurusan tidak akan membeli semula unit daripada pelabur yang ingin mengambil keputusan untuk menarik diri. Maka harga unit bagi dana tertutup ditentukan berdasarkan kepada penawaran dan permintaan.


2. Unit Amanah Yang Tidak Tersenarai

Unit amanah yang tidak tersenarai merupakan unit amanah yang tidak tersenarai atau diniagakan di bursa saham. Ia merupakan dana terbuka dan mengeluarkan unit baru untuk bakal pelabur. Akan tetapi sekiranya pelabur ingin membuat keputusan untuk menarik diri, maka syarikat pengurusan hendaklah membelinya semula daripada pelabur. Harga unit amanah tidak tersenarai ini adalah bergantung kepada nilai aset bersih beserta caj cualan.

Syarikat pengurusan boleh mengeluarkan unit selagi mana ada pembeli. Ini adalah kerana unit amanah jenis ini tidak mempunyai had terhadap unit dan boleh dikeluarkan oleh syarikat pengurusan. Bagi unit amanah di Malaysia, ianya dikawal oleh Suruhanjaya Sekuri. Oleh yang demikian, bilangan unit yang akan dikeluarkan oleh syarikat pengurusan kebiasaannya 300 atau 500 ribu unit sahaja. Sekiranya syarikat pengurusan ingin mengeluarkan apa-apa unit lagi setelah mencapai had yang telah ditetapkan, maka ia mestilah mendapat kebenaran daripada Suruhanjaya Sekuri .


KATEGORI-KATEGORI UNIT AMANAH

Didalam dana unit amanah yang tidak tersenarai terdapat beberapa kategori yang perlu diketahui oleh pelabur agar supaya ia lebih selesa dengan kepelbagain tersebut. Setiap istitilah-istilah bagi tiap-tiap kategori ini mempunyai tahap risiko yang berbeza. Kefahaman mengenai istilah-istilah tersebut akan lebih jelas jika dirujuk dalam prospektus. Ini adalah kerana dengan adanya kepelbagaian tersebut, pelabur boleh membuat keputusan yang paling baik mengikut tahap risiko yang termampu olehnya.

1. Dana Ekuiti

Dana ini merupakan antara dana amanah yang paling digemari oleh pelabur. Ini adalah kerana dana ini membari pendedahan kepada pelabur kepada pasaran saham. Dana ini disifatkan umum kerana ia malaburkan semua wang dalam pasaran ekuiti, pasaran saham, pasaran rantau dan juga dalam pasaran global. Maka dengan sebab itu itulah prestasi dana ini menggambarkan prestasi pasaran saham. Naik atau turun dana ini juga bergantung kepada nilai pasaran saham. Sekiranya nilai pasaran saham meningkat, maka nilai dana ini juga turut meningkat dan begitulah sebaliknya. Bagi dana ini terdapat empat dana yang berbeza, antaranya ialah:

a. Dana Pendapatan

dana ini tidak memberi banyak risiko kepada pelabur, maka ia amat sesuai bagi pelabur yang mencari pendapatan tetap. Disamping dana ini membayar dividen yang tinggi, namun dana ini juga memberikan bayaran yang konsisten. Apa yang menguntungkan pelabur ialah ini tetap akan membayar dividen walau bagaimana keadaan pasaran sekalipun. Maka jelas disini bahawa risiko yang dihadapi oleh pelabur adalah rendah, kerana dividen dibayar secara konsisten. Walaupun demikian terjadinya dana ini, perlu diingat bahawa pertumbuhan tidaklah sehebat mana.

b. Dana Pertumbuhan

dana pertumbuhan ini membuat pelaburan dalam yang lebih kecil dan syarikat yang baru yang ingin bertapak. Kelebihan bagi dani ini ialah ia mempunyai potensi pertumbuhan jangka panjang. Perlu diingat bahawa dana ini mempunyai risiko yang lebih jika dibandingkan dengan dana pendapatan. Ini adalah adalah kerana syarikat yang ditubuhkan adalah untuk tujuan ini. Mengenai pembayaran dividen biasanya sedikit dan berkemungkinan dividen lansung tidak dibayar.

c. Dana Pertumbuhan Agresif

jika dilihat kepada namanya, ia menunjukkan bahawa pulangan yang diberikan juga tinggi. Sememangnya dana ini memberi pulangan yang tinggi. Akan tetapi berdasarkan kepada takrif-takrif pelaburan, jika satu pelaburan yang berpotensi untuk memberi pulangan yang tinggi, maka risikonya juga tinggi. Dana ini membuat pelaburan di dalam syarikat yang berpotensi untuk tumbuh dengan pesat walaupun ia masih belum terbukti. Bersesuaian dengan namanya juga, maka objektif dana ini adalah untuk mendapat pertumbuhan yang tinggi. Pulangan bagi dana ini adalah tidak menentu. Dana ini juga memberikan dividen yang sedikit atau lansung tidak diberikan.

d. Dana Seimbang

objektif dana ini adalah untuk melindungi modal dengan aliran pendapatan yang munasabah, yang mana ianya diperoleh melalui pelaburan bercampur-campur termasuk saham cip biru, bongred tinggi dan pengurusan wang tunai yang seimbang. kewujudan dana seimbang ini adalah merupakan gabungan antara ekuiti dan pendapatan tetap ataupun gandingan antara dana pengembangan dan pendapatan dengan dana pasaran wang. Dana ini secara amnya melabur sabahagian daripada modal di pasaran saham manakala sebahagian lagi dilaburkan dalam instrumen pasaran wang. Ia mempunyai kelebihan yang mana ia berkeupayaan memberi pulangan yang tinggi daripada dana pasaran wang. Risikonya pula adalah lebih rendah daripada dana pengembangan dan pendapatan. Kebiasaannya pemegang unit bagi dana ini mangharapkan pulangan antara pulangan instrumen pasaran wang dan pulangan di bursa saham .

2. Dana Pendapatan Tetap

Objektif bagi dana ini adalah untuk memberi pendapatan yang tekal kepada pelabur dan bukannya memberi penekanan untuk memberi kuntungan modal. Dana ini melaburkan wang di dalam bon, sekuriti kerajaan serta wang tunai dalam bil. Risiko untuk melabur dalam dana ini adalah lebih kecil berbanding dengan dana ekuiti.

3. Dana Islam Atau Syariah

Dana ini menghadkan pelaburannya yang mana ia hanya boleh melabur dalam syarikat yang telah dililiuskan oleh syariah sahaja. Pelaburan hanya terhad di kaunter halal sahaja. Syarikat ini tidak melibatkan pelaburannya dalam perjudian, minuman keras dan juga yang transaksi yang bertentangan dengan hukum syara’ seperti riba, mengeluarkan dan menjual barangan yang haram serta yang mempunyai unsur-unsur gharar atau ketidakpastian seperti perniagaan insurans konvesional. Contoh bagi dana Islam atau Syariah ialah Dana Ittikal Public dan Dana al-Faiz CIMB . Bagi memastikan dana ini tidak melanggar prinsip-prinsip pelaburan yang berasaskan syariah, maka setiap dana ini dikehendaki mempunyai penasihat syariah yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam selok belok yang berkaitan dengan Fiqh Muamalat. Panel penasihat inilah yang bertanggungjawab bagi memastikan pelaburan yang dibuat oleh dana ini berlanlandaskan perinsip-prinsip syariah.

1. Dana Pendapatan Seimbang

Dari segi nama ia hampir sama dengan dana seimbang dari segi pelaburan yang dibuat. Perbezaannya ialah dari segi pendapatan yang diperoleh dari dana ini ialah dalam satu tahun kewangan dibayar kepada pemegang unit dalam bentuk dividen. Dana ini memberikan pulangan pengembangan modal lebih rendah daripada dana seimbang, tetapi pulangan yang diberikan dalam bentuk dividen adalah lebih menarik daripada dana seimbang.

2. Dana Negeri

dana saham amanah yang diuruskan oleh institusi kerajaan negeri dinamakan sebagai dana negeri. Dana ini kadang-kadang memberi syarat-syarat tertentu kepada pelabur seperti hanya membuka peluang untuk melabur kepada pelabur bumiputera sahaja.

3. Dana Pasaran Wang

Dana ini hanya melabur dalam instrumen pasaran wang yang dibenarkan sahaja. Pelaburan tidak dibuat dalam sekuriti atau ekuiti di bursa saham seperti mana yang dilakukan oleh dana-dana yng lain. Risiko bagi dana pasaran wang ini adalah lebih rendah jika hendak dibandingkan dengan dana saham amanah lain yang membuat pelaburan di pasaran saham. Oleh yang demikian pulangan yang diberikan terhadap pemegang unit adalah lebih rendah kerana adalah menjadi satu kelaziman bahawa pelaburan dalam instrumen pasaran wang akan mendapat pulangan yang lebih rendah berbanding dengan pelaburan di bursa saham.

4. Dana Syarikat Kecil Berkembang

Dana jenis ini adalah mempunyai risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dana saham amanah yang lain. Pelaburan dana ini biasanya dalam sekuriti ataupun ekuiti syarikat kecil yang sedang berkembang dan kebiasaannya belum stabil seperti mana syarikat-syarikat besar. Berdasarkan kepada definisi dana ini yang mana ia mengambil kira saiz syarikat di mana modal dana itu dilaburkan, seperti terdapat dana yang mengehadkan pelaburan dalam sekuriti syarikat yang mempunyai permodalan pasaran tidak melebihi RM800 juta.

5. Dana Bon

Dana ini pelaburannya hanya dihadkan dalam bon dan sekuriti hutang persendirian atau lain-lain produk kewangan yang menyerupai bon dan tidak membuat pelaburan dalam sekuriti ataupun ekuiti di bursa saham sepertimana yang dilakukan oleh dana saham amanah yang lain. Pulangan yang diberikan kepada pelabur juga lebih rendah jika hendak dibandingkan dengan dana amanah yang melabur di bursa saham. Namun begitu risikonya juga adalah rendah.

6. Dana Modal Dijamin Atau Dilindungi

Dana ini merupakan dana tertutup selepas selesai satu jangkamasa ataupun setelah jumlah unit tertentu sudah dibeli oleh mana-mana pelabur. Tujuan dana ini diwujudkan ialah untuk memberi jaminan pada modal permulaan semasa melabur untuk pertama kali. Sekiranya pelabur ingin menjualnya semula, maka kadang-kadang pelabur tersebut akan dikenakan yuran yang dipanggil exit fee. Begitu juga sekiranya pelabur ingin menebus dana tersebut sebelum tiba masanya, maka dalam keadaan sedemikian pelabur tersebut akan dikenakan yuran penalti.

7. Dana Global

Tujuan dana ini diwujudkan adalah untuk memberi peluang kepada pelabur untuk mempelbagaikan portfolio dari segi negara dan ekonomi yang berbeza dengan situasi tempatan.

8. Dana Informasi Dan Teknologi

Berdasarkan kepada namanya ia telah memberikan gambaran bahawa pelabuarannya mesti melibatkan industri tersebut. Dana ini membuat pelaburan aset dalam ekuiti syarikat industri teknologi dan informasi seperti infrastruktur internet, pngeluar komputer, pengeluar semikondukter dan telekomunikasi .

13. Dana Hartanah

Melabur dalan dana hartanah merupakan satu peluang kepada pelabur untuk menceburkan diri dalam pasaran hartanah. Ini adalah kerana hartanah memerlukan modal yang sangat tinggi iaitu dengan harga beribu-ribu dan ia boleh mencecah jutaan ringgit. Namun dengan dana hartanah ini, pelabur-pelabur kecil dengan modal yang sederhana mampu untuk menceburkan diri dalam pelaburan hartanah melalui dana ini. Pulangan yang diperoleh daripada pelaburan ini adalah daripada sewaan yang terkumpul dan juga daripada peningkatan harta tanah yang dimiliki. Kebanyakan dana ini tersenarai di pasaran saham berikutan sifatnya yang tidak cair. Contoh bagi dana amanah ini ialah seperti Am Global Property Equities Fund . Kepada pelabur yang ingin melabur dalam dana hartanah terlebih dahulu hendaklah mengenalpasti tentang dana hartanah ini. Ini adalah kerana ada saham yang namanya seperti dana hartanah ini, contohnya REIT (real estate investment trust). REIT bukanlah dana hartanah, akan tetapi ia adalah saham yang diniagakan seperti saham biasa .


PEMILIHAN DANA YANG SESUAI

Setelah memahami kategori unit amanaha secara terperinci, maka apa yang perlu dibuat seterusnya ialah memilih dana yang sesuai untuk dilaburkan. Ini adalah kerana unit amanah itu tidak mempunyai persamaan diantara satu sama lain. Setiap dana unit amanah mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Pemilihan ini perlu dibuat adalah untuk memberi jaminan memberi pulangan yang baik. Pemilihan ini adalah berdasarkan kepada beberapa kriteria yang ada pada dana tersebut. Dianatara kriteria tersebut ialah:

1.Dana Unit Amanah Yang Dapat Memenuhi Objektif Yang Diingini

Apa membuat penting dalam membuat pemilihan mengenai dana unit amanah ialah bahawa dana tersebut dapat memenuhi objektif kewangan pelabur tersebut. Setiap pelabur mempunyai objektif pelaburan yang berneza. Ada sesetengah pelabur yang meletakkan pertumbuhan modal sebagai obtektif utama pelaburannya. Maka dalam hal yang sedemikian, pelabur berkenaan mestilah memilih dana yang meletakkan pertumbuhan modal sebagai objektif utamanya.

Jika pelabur gagal membuat pilihan dana mengikut objektif yang diingini, mungkin pelabur tersebut juga tidak akan dapat seperti mana yang dihajati, sebagai contoh sekiranya seseorang pelabur yang inginkan pelaburan yang dapat memberikan pertubuhan modal kepadanya, akan tetapi dia memilih dana bon, maka dengan itu sudah tentu objektifnya gagal kerana dana bon tidak dapat memberi pertumbuhan modal seperti mana yang diingini. Begitu juga jika pelabur inginkan pelaburan yang boleh memberikan pendapatan, maka pilihlah dana yang membayar dividen secara tekal. Sekiranya pelabur memilih dana pertumbuhan yang agresif, maka sudah tentulah objektif kewangan pelabur tersebut tidak tercapai, kerana dana ini kebiasaannya membayar dividen yang amat sedikit

2. Pengurusan Dana Unit Amanah Yang Baik

Dalam kehidupan ini apa sahaja perkara mestilah diurus dengan baik. Apatah dana unit amanah, ia mesti diurus dengan baik kerana ia melibatkan wang kolektif daripada pelabur-pelabur yang sangat banyak. Oleh yang demikian, syarikat pengurusan unit amanah perlu sentiasa konsisten dalam mencapai objektifnya. Apa yang perlu diingatkan kepada pelabur-pelabur agar berhati-hati dengan mana syarikat pelaburan yang sentiasa berubah-ubah polisinya.

3. Mempunyai Rekod Pencapaian Yang Baik

Sudah tentu sebagai pelabur yang bijak akan memilih dana-dana unit amanah yang mempunyai rekod yang baik. Rekod pencapaian tersebut mestilah sekurang-kurangnya tiga tahun dalam prestasi memuaskan berbanding dengan dana yang mempunyai objektif kewangan yang sama. Harus juga diingatkan kepada pelabur bahawa prestasi lepas bukanlah satu petunjuk yang sah untuk menentukan dana tersebut akan menunjukkan prestasi yang sama untuk masa yang akan datang.

4. Perkhidmatan Yang Cemerlang

Setelah memilih dana yang mempunyai rekod pencapaian yang baik, pelabur juga mesti memilih syarikat pengurusan yang mempunyai atau sentiasa menyediakan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggannya. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat pengurusan boleh dijadikan sebagai ukuran bagi menentukan kecemerlangannya.

Salah satu bentuk perkhidmatan yang cemerlang yang diberikan oleh syarikat pengurusan kepada pelanggannya ialah dengan menyebarkan maklumat yang cepat serta tepat pada masanya. Syarikat pengurusan itu juga hendaklah segera memberi tidak balas terhadap segala pertanyaan serta mempunyai rekod yang tepat.

Sekiranya terdapat perkara yang menyebabkan pelabur kurang selesa dengan perkhidmatan yang diberikan seperti berlaku kelewatan dalam pembayaran dividen atau penebusan, maka syarikat tersebut boleh diragui kecemerlangannya. Maka dengan perkhidmatan yang diberikan oleh mana-mana syarikat pengurusan, bolehlah dijadikan ukuran bagi pelabur untuk menilai kecemerlangannya sebelum memilihnya.

5. Kos Yang Tidak Tinggi

Untuk mendapat pulangan yang baik dalam pelaburan unit amanah, pelabur tidak perlu untuk memilih dana yang mengenakan kos yang tinggi. Dengan pemilihan dana yang mengenakan kos operasi yang tinggi kemungkinan ianya akan memjejaskan prestasi dan begitu juga dengan kos yang tinngi tersebut akan mengurangkan pulangan kepada pemegang unit. Jika pulangan yang diberikan adalah rendah, maka sudah tentu pelabur akan merasa tidak puas hati. Oleh itu pelabur digalakkan untuk memilih dana yang mempunyai kos yang rendah kerana dana tersebut mengenakan caj jualan yang rendah atau lansung tidak mengenakan sebarang caj jualan .
Catat Ulasan