DONATE

Jumaat, 25 Julai 2008

PEMIKIRAN ISLAM DAN LIBERALISME -SUATU PERBINCANGAN RINGKAS

1.0 PENDAHULUAN.

Liberalisme adalah satu fahaman yang secara relatifnya baru berbanding dengan aliran-aliran lainnya. Ia dikatakan muncul secara khusus sebagai satu reaksi dan tindak balas kepada fenomena dialaf baru. Dari sudut lain, masyarakat dunia mendapati agama tampil sebagai utama dan sering dikaitkan dengan kegiatan radikal, militant, ganas dan ekstrem.

Tuduhan yang telah dilakukan oleh seorang penulis wanita berketurunan Islam Irshad Manji ialah beliau meminta uamt islam membuat pengakuan bahawa punca terorisme adalah karana al-Quran dan bukan sekadar tindakan umat islam.Sebaliknya kandungan ajaran agama yang menyebabkan umat islam bertindak ganas. Penafian terhadap ‘fakta’ tersebut menurutnya, hanya akan menambahkan korban pembunuhan.

Antara lain, Islam liberal berusaha untuk mempersembahkan islam secara rasional dan up to date. Selain itu ia juga dianggap sebagai anti-tesis kepada fenomena terorisme dan bermatlamat untuk mengubah imej islam kepada seakan-akan seiring dengan kehendak barat.Umumnya terdapat empat skop besar focus liberal islam iaitu islam, toleransi beragama, emansipasi wanita dan kebebasan berekspresi.2.0 PENTAKRIFAN LIBERALISME ISLAM.

Dari sudut bahasa, terminology liberalisme adalah berasal dari bahasa latin liber (bebas) adalah satu fahaman atau aliran yang muncul di Eropah pada abad ke 18 dan 19 M. Aliran ini dirintis oleh Locke, Rousseau, Adam Smith dan J. S. Mill iaitu berasaskan kepada kebebasan individu dan berjuang kearah kebebasan.

Pada satu pihak, aliran ini dibezakan antara liberalisme politik dan rohani dan pada pihak yang lain pula, liberalisme ekonomi. Liberalisme politik dan rohani berdasarkan pada keyakinan, bahawa semua sumber kemajuan terletak pada perkembangan keperibadian manusia yang bebas, di mana masyarakat dapat meraih keuntungan sepenuhnya dari daya cipta manusia. Atas dasar ini, maka seorang liberal mendifinisikan liberalisme sebagai seseorang yang percaya akan kebebasan.

Secara umumnya, apa yang berlaku di Barat seperti orang-orang Kristian menuntut agar Bible dinilai semula turut berlaku dikalangan umat Islam yang menuntut agar al-Quran ditafsir semula. Dalam konteks dunia Islam, terdapat tiga wacana yang kerap kali ditanggapi oleh Islam Liberal iaitu:
i. Sekitar merosakkan akidah islamiah.
ii. Soal penolakan dan peminggiran syariat Islam.
iii. Usaha penghancuran Islam Fundamentalis atau Islam militan.

Menurut para penentang aliran ini, aliran liberalisme adalah antara usaha untuk menghapus dan menghancurkan Islam yang sudah lama diusahakan oleh tokoh-tokoh Zionis Israel dan ahli politik Amerika. Dalam konteks Indonesia, menurut Luthfie, perkembangan Islam Liberal ini telah wujud sekitar tahun 1950an, tetapi berkembang pesat pada tahun 1980an melalui tokoh rujukan “utama” kumpulan Jaringan Islam Liberal (JIL) iaitu Nurcholish Madjid atau Cak Nur.

JIL menyebutkan “kekuatiran akan bangkitnya ‘ekstremisme’ dan ‘fundamentalisme’ menjadikan orang ramai kuatir”. JIL merumuskan objektif gerakannya kepada empat iaitu:
i. Memperkukuhkan landasan demokratisasi melalui penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusivisme dan humanisme.
ii. Membangun kehidupan keberagamaan yang berdasarkan penghormatan kepada perbezaan.
iii. Mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan (Islam) yang pluralis, terbuka dan humanis.
iv. Mengcegah pandangan keagamaan yang militan dan pro kekerasan agar tidak menguasai wacana awam.

Liberalisme Islam tidak seperti mesianisme Yahudi, juga bukan memaksa agar agama sentiasa releven dengan dunia moden, sebagaimana yang difahami liberalisme Kristian. Tetapi liberalisme Islam adalah menjiwai semangat al-Quran.
3.0 SEJARAH PERKEMBANGAN MODENISME LIBERALISME BARAT DAN ISLAM.

Umat Islam dikejutkan dengan fenomena baru dalam pemikiran Islam sekitar akhir abad kedua puluh masehi. Golongan Islam liberalisme telah menggegarkan dunia dengan isu-isu yang controversial dan idea-idea yang berani. Gerakan ini amat terkenal di Indonesia, Mesir, Sudan dan mempunyai jaringan yang luas hamper di serata dunia seperti India, Pakistan, Amerikan dan lain-lain. Secara prinsipnya, gerakan ini mempunyai kesatuan visi dan misi walaupun menggunakan nama yang berbeza. Pada dasarnya, Islam liberal merupakan ‘produk’ baru untuk menjelmakan kembali modenisme di abad ke 21.

Modenisme islam sangat berkait rapat dengan modenisme barat. Kemunculan modenisme islam berlaku adalah sebagai satu kesinambungan interaksi antara dunia islam dengan tamadun barat. Umat islam sejak abad ke 16/17M telah dijajah oleh pemikiran dan budaya yang asing daripada pemikiran, budaya dan agama mereka. Reaksi dari umat pada ketika itu ada yang menerima dan menolak. Penjajahan terhadap umat islam lebih 400 tahun menyebabkan wujud sikap rendah diri apabila berhadapan dengan peradaban yang canggih dan hebat. Modenisme islam bukanlah aliran pemikiran yang tunggal dan jelas, tetapi ia menncakupi beberapa aliran yang sesuai dengan istilah modenisme yang kabur.

Gerakan ini telah mengalami banyak perubahan setelah kemunculan Fazlur Rahman (1919-1988) yang tela merangka framework pemikiran neo-modenisme pada awal 80an. Usaha beliau telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menjustifikasikan lahirnya pemikiran yang lebih radikal, liberal dan berani. Kemudian ia diberi nama Islam Liberal. Manakala, modenisme Barat digerakkan oleh falsafah enlightenment-humanism yang berhasil mempengaruhi majoriti intelektual barat dan sebahagian masyarakat. Kemunculan ahli-ahli falsafah seperti Immanual Kant, David Hume, Nietzsche dan lain-lain telah memberikan penekanan terhadap rasionalisme dan liberalisme.

Anggapan yang mengatakan bahawa golongan islam liberal adalah golongan majoriti umat islam adalah tidak berasas dan boleh dipertikaikan. Ini kerana apa yang mereka ketengahkan berbeza dengan apa yang dimaksudkan. Dalam hal ini, istilah yang tepat bagi golongan yang mereka sebutkan ialah progresif, bukannya liberal.
4.0 KONSEP DAN CIRI ISLAM LIBERAL.

Fenomena Islam Liberal menuntut Islam agar akur dengan tuntutan yang merugikan Islam sebagai dasar atau cara hidup yang lengkap. Beberapa prinsip dan cirri umumnya dapat dilihat seperti yang telah dikemukakan oleh Leonard binder dalam bukunya “Islamic Liberalisme: A Critique of Development Ideologies” seperti berikut:
i. Pemerintah liberal merupakan produk kepada proses yang terus menerus hasil wacana rasional.
ii. Wacana rasional adalah mungkin bagi mereka yang tidak memiliki kultur (kesedaran bersama).
iii. Wacana rasional dapat menghasilkan pemahaman sebenar, konsensus kultural dan persetujuan dalam hal-hal tertentu.
iv. Konsensus membuka peluang adanya penataan politik yang stabil, dan merupakan asas rasional dari pilihan srategi politik.
v. Pilihan pada strategi rasional merupakan asas membaiki kondisi manusia melalui aksi kolektif.
vi. Liberalisme politik dalam pemahaman ini tidak dapat dibahagikan.
vii. Penolakan terhadap liberalisme di timur tengah atau mana-mana sekali punbukan merupakan persoalan moral dan politik.
viii. Liberalisme politik boleh wujud hanya di tempat dan di masa pensyaratan-pensyaratan intelektual.
ix. Pensyaratan-pensyaratan telah ada di beberapa bahagian Timur Tengah Islam.
x. Dengan terlibat dalam wacana rasional yang mempunyai kesedaran dalam kultur Islam, maka mereka berkemungkinan untuk meningkat prospek liberalisme politik di wilayah tersebut.
Seterusnya dikembangkan lagi wacananya kepada lima iaitu:

1) Dipercayai islam liberal pernah wujud tetapi secara terpisah dan bersifat tidak dominan. Secara prinsipnya, ia berakar umbi daripada modenisme islam yang telah bertapak kukuh sejak akhir kurun ke19 dan awal kurun ke20 apabila lahirnya tokoh-tokoh modenis seperti jamal al-din al-afghani (al-asabadi), syed ahmad khan, muhammad abduh dan lain-lain lagi.

Dalam tulisan Ulil Abshar-Abdalla, Koordinator (JIL) yang bertajuk ” menyegarkan kembali pemahaman islam” mendakwa ulama kini cenderung untuk me-’monumen’-kan islam sebagai patung indah yang tidak boleh disentuh dan mempersoalkan cara menafsirkan agama kini. Sekiranya mahu berubah beberapa hal mesti di beri tindakan.
i. Penafsiran islam yang non-liberal, subsantial dan sesuai dengan peradaban dunia yang sedang berubah.
ii. Penafsiran islam yang dapat memisahkan unsur-unsur yang merupakan budaya setempat, dan nilai fundamental (asasi).
iii. Umat islam hendaklah tidak memandang dirinya sebagai ”masyarakat atau umat” yang terpisah dari golongan lain.
iv. Perlu kepada struktur sosial yang jelas memisahkan kekuasaan politik dan agama.


2) Konsep agama dan akal. Islam liberal beranggapan bahawa gerakan yang mereka lakukan adalah satu-satunya altenatif yang melakukan usaha penyatuan antara agama dan akal fikiran.

3) Liberalisme dan modenisme islam menolak otoriti agama. Dalam wacana islam liberal banyak penekanan diberikan kepada kebebasan berpendapat oleh sesiapa saja tentang permasalahan agama.

4) Konsep pluralisme agama. Aliran medenisme dan ioslam liberal mendukung kuat idea ini dan promosi besar-besaran telah dilakukan.

5) Penolakan terhadap syariat islam. Penolakan hukum islam sebenarnya berakar daripada keengganan meletakkan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat. Oleh kerana itu, penolakan syariat islam sebenarnya merupakan kesinambungan daripada sekularisme.


6.0 Penutup.
Dunia berubah dan berkembang dengan pantas sekali, masyarakatislam dilihat begitu perlahan dan lambat untuk mengubahsuai dan mengadaptasikannya sehingga ianya dianggap keterbelakang. Dalam fenomena ini, islam tidak ada pilihan kecuali untuk membetulkan fahamannya, pembaharuan atau kekal pada takluk lama. Namun ia tidak seharusnya menghapuskan dokrin dan prinsip asas islam. Dalam proses inilah lahirnya golongan dan aliran islam liberal yang dilabel oleh pengkritik indonesia sebagai sekularisme.


Rujukan.
Jaffary Awang, Kamarudin Salleh. 2007. Pemikiran Islam Dan Isu-Isu Semasa.
Selangor: Jabatan Usuludin Dan Falsafah UKM.
Catat Ulasan