DONATE

Khamis, 28 Mei 2009

Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada

Oleh: EZAD AZRAAI JAMSARI
ABSTRAK


Suasana sekeliling Sepanyol pada abad ke-13M dan ke-14M berada dalam
keadaan kucar-kacir. Kestabilan politik menjadi idaman setiap kerajaan,
sama ada kerajaan Islam atau Kristian. Masing-masing berusaha untuk
memperkukuhkan kedudukan dan pengaruh di kalangan kuasa lain agar
kuasa mutlak mereka menjadi kenyataan. Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M)
sendiri misalnya, giat berusaha untuk mengekal dan meneruskan kuasa
pemerintahannya sebagai suatu kuasa Islam yang berdiri megah sehingga
berlanjutan selama hampir dua setengah abad. Pencapaian ini adalah tempoh
pemerintahan paling lama yang pernah dialami oleh kerajaan Islam di
Granada semenjak Islam tiba di bumi Sepanyol pada tahun 711M. Sepanjang
tempoh hampir dua setengah abad, kerajaan Nasriyyah berada di bawah
pemerintahan 22 orang sultan. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan
latar belakang geografi Granada, suasana politik Andalus pada awal abad
ke-13M, penubuhan kerajaan Nasriyyah dan tempoh pemerintahan sultansultan
yang dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu era pengukuhan dan
pemantapan, era kemajuan dan kegemilangan serta era kemerosotan dan
kejatuhan.

ABSTRACT


There was havoc, chaos and confusion in Spain’s political arena in the 13th
and 14th century. Political stability was the dream and wish of each kingdom,
both Muslims and Christians. Each party struggled to strengthen its position
and influence on others in order to gain absolute power. The Nasrid Kingdom
(1238-1492) for example, had put in great effort to sustain and maintain its
ruling power as the one and only Islamic power to survive for nearly two and
a half centuries. This achievement is perceived as the longest reign of Islamic
power in Granada since Islam first set it steps in Spain in the year 711. In the
two and a half century period, 22 sultans ruled the Nasrid Kingdom. This
article discusses the geographical background of Granada, the political arena
in Andalus in the early 13th century and the formation of the Nasrid government,
in addition to the duration of power by the sultans which can be divided
into three stages, which are the powerful and strengthening era, the glorious
and magnificent era, and the declining era and its fall.


PENDAHULUAN

Kerajaan Nasriyyah, juga dikenali sebagai kerajaan Banu Nasr atau Banu al-
Ahmar, ialah kerajaan Islam terakhir yang memerintah Andalus bermula pada
tahun 1238 hingga 1492M (635-897H). Pada zaman pemerintahan kerajaan ini,
Andalus telah mencapai era kemuncak kegemilangan tamadun kesenian Islam
dengan terbinanya istana Alhambra (al-Hamra’) di puncak Banjaran Sierra
Nevada (Jabal Shalir/al-Thalj) di Granada yang tetap menjadi the artistic genius
of Muslim Spain (Chejne 1974: 360). Kerajaan ini, yang dikenali sebagai Nasrid
Dynasty atau the Kingdom of Granada dalam bahasa Inggeris, muncul ketika
kekuasaan Islam di Sepanyol sedang mengalami keruntuhan. Kerajaan demi
kerajaan dan kota demi kota jatuh ke tangan pihak Kristian yang melancarkan
gerakan menawan semula kawasan kekuasaan Islam.

Di samping itu, kerajaan Nasriyyah juga telah melalui perit getir dalam
membangunkan sebuah peradaban insani, di samping menentukan jatidiri
bangsanya sendiri. Kegemilangan tamadun Islam ketika ini mencakupi pelbagai
aspek kehidupan manusia seperti pengurusan politik dan pentadbiran,
perkembangan intelektualisme dan pendidikan, penguasaan bahasa dan
kesusasteraan Arab, kerancakan aktiviti ekonomi dan perdagangan, perancangan
urbanisasi dan pertanian serta pegangan agama dan budaya tempatan yang
utuh. Meskipun demikian, kerajaan Nasriyyah telah berjaya mengekalkan kuasa
pemerintahannya sendiri dalam keadaan yang begitu meruncing di
persekitarannya. Pemerintah Kristian (Castile, Aragon, Navarre, Leon dan
Portugal) sentiasa menyerang kerajaan ini dan fenomena tersebut telah memberi
impak negatif terhadap pentadbiran dan pemerintahan Islam di Granada. Mereka
acapkali menyerang – menerusi usaha La Reconquista – kawasan-kawasan
pemerintahan Islam dengan matlamat menghapuskan Islam dan mengambil semula
tanah jajahan yang sebelum ini diduduki Islam. Usaha ini disokong padu pemimpin
tertinggi Kristian, Pope di Rome, dengan melancarkan the Crusades (Perang
Salib) ke atas dunia Islam. Dengan kepintaran dan kemahiran para pemimpin
kerajaan Nasriyyah menggunakan helah politik dan kebijaksanaan mereka
berinteraksi dengan pihak Kristian di sekeliling, kerajaan ini mampu bertahan
selama hampir dua setengah abad dalam memperjuangkan kedaulatan agama
Islam di Eropah.

LATAR BELAKANG GEOGRAFI GRANADA

Kerajaan Nasriyyah berpusat di Granada atau Gharnatah dalam bahasa Arab
yang terletak di tenggara Semenanjung Iberia. Granada turut dikenali dengan
Ighranatah atau Aghranatah (Ibn al-Khatib 1973, 1: 91; Ibn al-Khatib 1347H:
12). Perkataan Granada dipercayai berasal daripada perkataan Latin, iaitu granata
yang membawa maksud buah delima. Ini memandangkan Granada dipenuhi
dengan kebun delima yang digambarkan sebagai sebuah pohon berbuah lebat
dan amat cantik. Pandangan yang menyatakan kecantikan kota Granada ini
disokong oleh kebanyakan ahli geografi Arab seperti al-Hamawi (1997: 383)
yang menggambarkannya sebagai sebuah daerah yang cantik, disaliri oleh
sungai-sungai yang bercabang-cabang.

Meskipun demikian, seorang orientalis Sepanyol bernama Francisco Simonet
(CInan 1966: 22), berpandangan bahawa Granada dirujuk kepada era pemerintahan
kaum Goth berasal daripada gabungan dua perkataan, iaitu ghar dan natah.
Ghar merujuk kepada sebuah kampung lama dalam wilayah Élvira pada zaman
pemerintahan Rom. Manakala natah pula, ialah ungkapan yang ditambah oleh
orang Arab kepada kampung tersebut. Apabila digabungkan, terhasillah
perkataan Gharnatah. Perselisihan para sejarawan dalam menamakan sesuatu
bandar adalah disebabkan oleh perbezaan dalam sebab-sebab penamaan dan
juga kepelbagaian andaian dalam penamaan tersebut (al-Nuqrat t.th.: 56).

Pada peringkat awal ketibaan Islam di Andalus, Granada hanyalah sebuah
bandar kecil dalam wilayah Élvira dan kemudian berkembang pesat menjadi
sebuah bandar yang memainkan peranan utama dalam pergolakan umat Islam di
Andalus (al-Qalqashandi 1915, 5: 216). Daripada sebuah bandar, Granada
kemudian menjadi nama bagi wilayah menggantikan nama Élvira. Kota Granada
terletak di kawasan tercantik di tenggara Semenanjung Iberia. Di sebelah timur, ia
mengadap Lautan Mediterranean dan di sebelah selatan pula, ia menjalar hingga
ke pinggiran Gibraltar. Manakala di sebelah barat ia memanjang hingga ke Sierra
Morena. Kawasan pergunungan di Granada tidak rata dan dipenuhi bukit-bukau
yang curam serta berada pada aras yang tinggi dari Sungai Guadalquivir. Antara
bandar yang terletak berhampiran sungai ini ialah Jaén, Baeza dan Úbeda. Bandar-bandar ini kekal menjadi medan pertelingkahan dan perebutan kuasa di antara
pihak Islam dan Kristian (Farhat 1981: 11-12). Antara bandar yang terletak di
bawah pemerintahan kerajaan Nasriyyah ialah Loja, Priego, Guádix, Juliana,
Almunécar, Baza, Málaga dan Ronda (al-Maqqari 1988, 1: 148-149 & 165; Ibn al-
Khatib 1347H: 18-19).

Granada juga dikenali sebagai Sham al-Andalus atau Dimashq al-Andalus
disebabkan kemasyhurannya dengan keindahan taman-taman dan kebun-kebun.
Suasana ini mempunyai pengaruh yang besar dalam diri penduduk Granada
sehingga keindahannya diumpamakan dengan keindahan daerah-daerah di Timur.
Perumpamaan ini diperjelaskan oleh al-Maqqari (1988, 1: 117) dalam kitabnya,
Nafh al-Tib min Ghusn al-Andalus al-Ratib.


Keindahan Granada, sebagaimana yang digambarkan oleh Ibn al-Khatib
(1347H: 12 & 14; 1973, 1: 96) amat menakjubkan. Granada lebih dikenali sebagai
sebuah kawasan subur yang dipenuhi dengan pelbagai jenis tanaman dan
tumbuhan. Sebanyak 36 anak sungai telah mengairi Granada melalui Banjaran
Sierra Nevada. Antara sungai yang terkenal ialah Sungai Genil (Nahr Shanil)
yang menjadi sumber inspirasi para penyair dan sasterawan Andalus. Selain
Sungai Genil, terdapat juga Sungai Eldarro (Nahr Hiddaruh) yang mengalir dari
sebelah timur Andalus (al-Nuqrat t.th.: 57; CInan 1966: 23). Malah, penjelasan
yang sama dibuat oleh Navagiero (Dickie 1992a: 105) dengan kenyataannya:

Outside the city, in the Vega, there are large orchards and plantations irrigated with the water of canals led off the two rivers referred to [the Darro and the Genil], which also operate many flour mills; so that everywhere Granada abounds in water from rivers or from springs.


ANDALUS AWAL ABAD KE -13 MASIHI

Pada tahun 1224M, setelah kematian Khalifah Abu Yacqub Yusuf II al-Mustansir
bi Allah, kerajaan al-Muwahhidun sebagai pemerintah Islam di Andalus pada
ketika itu, mula mengalami zaman kemerosoton dan kejatuhan. Bumi Andalus
kemudiannya menjadi rebutan antara pihak Islam dan Kristian dalam menentukan
kuasa pemerintahan yang mutlak. Ini menjadikan Andalus berada dalam keadaan
perpecahan dan tidak aman. Andalus juga turut menjadi rebutan pemerintahpemerintah
Islam.

Antara mereka yang berusaha untuk menjadi pemimpin utama Andalus ialah
Abu Jamil Zayyan b. Mardanish. Pada tahun 1229M, beliau menjadikan Valencia,
Denia dan daerah sekelilingnya sebagai pusat pergerakan. Namun, beliau gagal
dalam usaha ini dan terpaksa melepaskan Valencia pada 27 Safar 635H/9 Oktober
1238M kepada pihak Kristian Aragon. Peristiwa ini berlaku setelah bantuan
yang beliau minta daripada Amir Abu Zakariyya, pemerintah kerajaan Hafsiyyah
di Tunisia, dihalang oleh tentera Kristian. Kemudian, James I of Aragon menawan
Denia, Alicante, Cartagena dan Oriuela di antara tahun-tahun 641-644H/1244-
1246M. Kesempatan ini digunakan sebaik mungkin oleh pihak Castile untuk
memasuki Murcia pada 1243M setelah para pemimpin Murcia bersetuju untuk
berada di bawah penguasaan Castile. Ferdinand III of Castile telah mewakilkan
anaknya, Alfonso X, untuk menjalankan tugas ini dan peristiwa tersebut
menandakan bahawa seluruh bahagian timur Andalus berada di bawah
penguasaan Kristian (cInan 1966: 36).

Di samping itu, Abu cAbd Allah Muhammad b. Yusuf b. Hud al-Judhami
berusaha untuk menerajui pemerintahan Andalus dengan menjadikan Murcia
sebagai pusat pemerintahannya. Setelah Banu Hud kehilangan Saragosa pada
tahun 1118M, keluarga ini berada di bawah pemerintahan Kristian selama beberapa
dekad. Perwatakan Ibn Hud amat terpengaruh dengan kehidupannya sebagai
seorang bangsawan Arab, iaitu memiliki sifat-sifat yang tegas, berani, pemurah
dan mahir dalam urusan diplomasi serta hal-ehwal peperangan (Ibn al-Khatib
1974, 2: 129).

Kemudian pada tahun 1228M, Ibn Hud yang juga dikenali sebagai Amir al-
Mu’minin Sayf al-Dawlah al-Mutawakkil cala Allah, telah menawan Murcia
daripada wakil kerajaan al-Muwahhidun ketika itu bernama al-Sayyid Abu alcAbbas.
Dari Murcia, Ibn Hud memperluaskan kuasanya ke Cordova, Seville,
Granada, Almería, Ceuta, Algeciras, Jaén, Merida dan Badajoz. Beliau menguaruarkan
untuk membebaskan bumi Andalus daripada pemerintahan al-
Muwahhidun dan cengkaman kekejaman pihak Kristian. Di samping itu, Ibn Hud
turut bertekad untuk melaksanakan syariah Islamiah secara meluas. Justeru,
beliau telah memaklumkan Khalifah cAbbasiyyah di Baghdad, al-Mustansir,
mengenai penguasaannya terhadap bandar-bandar ini dan khalifah telah
membalas dengan isi kandungan surat yang panjang sebagai pengakuan (Chejne
1974: 88-90; CInan 1966: 31).

Pada tahun 1229M, pihak al-Muwahhidun tewas dalam pertempuran mereka
dengan Ibn Hud. Ini menyebabkan kota Seville telah dirampas dan berada di
bawah kuasa pemerintahan Ibn Hud. Namun Ibn Hud tidak berkemampuan untuk
berhadapan dengan kekuatan pihak Kristian. Ini dibuktikan apabila Raja Léon,
Alfonso IX, telah menyerang kawasan barat Andalus dengan memasuki bandar
Merida dan mengepungnya. Ibn Hud cuba untuk mempertahankan Merida tetapi
beliau kalah dalam pertempuran dengan pihak Léon. Seterusnya, pihak Léon
juga menawan kota Badajoz (1230M). Ferdinand III, yang juga anak kepada
Alfonso IX of Léon, telah mengambil kesempatan atas ketidakstabilan kuasa Ibn
Hud ini dengan menawan beberapa wilayah Andalus. Beliau beranggapan
bahawa Ibn Hud perlu dihapuskan memandangkan hanya Ibn Hud sahaja yang
dianggap sebagai pemimpin utama umat Islam di Andalus pada masa itu. Namun
demikian, Ibn Hud masih berjaya meluaskan kuasanya ke kawasan pantai Andalus
termasuklah Alméria dan Granada (1231M). Beliau kemudiannya membina semula
kekuatan tenteranya di Jerez dan berperang dengan pihak Kristian di sana. Ibn
Hud tewas buat kali kedua dan kesempatan ini diambil oleh Ferdinand III dengan
menawan kota Ubéda (1234M).

Pada ketika ini, pihak Kristian mencari jalan untuk menawan kota metropolitan
Cordova. Walaupun Cordova pada ketika itu berada di bawah kekuasaan Ibn
Hud, namun tidak terdapat pun seorang pemimpin yang mampu membentuk satu
kekuatan menentang kekuasaan pihak Kristian. Dalam keadaan tidak menentu
dan penuh krisis ini, penduduk Cordova telah meminta bantuan daripada Ibn
Hud dan seterusnya bersetuju untuk memberi ketaatan kepadanya. Pihak Kristian
Castile menyedari permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Cordova. Ini
menyebabkan mereka bersiap sedia dengan memperkemaskan kekuatan tentera
untuk menyerang kota metropolitan Islam, Cordova. Perancangan ini diteruskan
dengan menyerang bahagian timur kota ini yang terkenal dengan nama al-
Sharqiyyah. Serangan yang dilakukan pada waktu malam ini telah membuahkan
hasil kepada pihak Kristian. Mereka berjaya menawan sebahagian menara dan
istana yang terletak di pinggir kota tersebut. Dalam membuat persediaan rapi
untuk mempertahankan kota ini daripada dirampas oleh pihak musuh Kristian,
penduduk Cordova telah mengambil inisiatif dengan menghantar utusan kepada
Ibn Hud meminta bantuannya. Ibn Hud telah mengarahkan bala tenteranya
menuju ke Écija berdekatan kota Cordova tetapi setibanya di sana, Ibn Hud tidak
mengambil sebarang tindakan untuk menyerang pihak Kristian (cInan 1966: 32).


Mengikut cInan (1966: 32), terdapat sesetengah riwayat mengatakan bahawa
Ibn Hud menyedari kehebatan dan kekuatan bala tentera pihak musuh
menyebabkan beliau telah menarik diri daripada membuat sebarang serangan.
Riwayat lain pula mengatakan bahawa ketika Ibn Hud menghampiri kota Cordova,
beliau telah menerima permohonan untuk mendapatkan bantuan daripada Abu
Jamil Zayyan b. Mardanish di Valencia. Ini menyebabkan beliau telah beralih
pandangan ke Valencia kerana beliau berpendapat peluang untuk memenangi
peperangan di sana lebih mudah berbanding di Cordova. Akibatnya, pihak Kristian
telah mengepung Cordova selama beberapa bulan, dan penduduk Cordova telah
sedaya upaya mempertahankan kota ini demi maruah agama, bangsa dan negara.

Malangnya, mereka terpaksa menyerahkan kota Cordova kepada pihak
Kristian setelah kepungan yang terlalu lama dan kegagalan mereka untuk
mendapatkan bantuan. Peristiwa malang ini berlaku pada 23 Shawwal 633H/29
Jun 1236M. Kekalahan umat Islam di Cordova ini menjadi satu tamparan hebat
kepada pemerintahan Islam di Andalus kerana sebelum ini, kota Cordova ialah
pusat pemerintahan Islam Andalus semenjak casr al-Wulat lagi (CInan 1966: 34).


PENUBUHAN KERAJAAN NASRIYYAH DI GRANADA

Pada ketika umat Islam mengalami kekalahan di Cordova ini, Ibn Hud berhadapan
dengan kuasa Ibn al-Ahmar di Arjona. Kemunculan penguasaan Ibn al-Ahmar
ini sebenarnya tidak bermula di Granada, tetapi di Arjona pada 26 Ramadan
629H/18 April 1232M. Pekan terpencil ini terletak di barat laut daerah Jaén dan
selatan daerah Andújar (Harvey 1990: 20) dan merupakan kubu pertahanan bagi
kota Cordova di sebelah timur (al-Hajji 1983: 517). Di pekan inilah, Muhammad b.
Yusuf b. Nasr al-Khazraji, atau lebih dikenali sebagai Ibn al-Ahmar, berjaya menjadi
pemimpin di kampung halamannya sendiri. Dari sinilah, beliau berjaya meluaskan
kuasanya ke kawasan-kawasan selatan Andalus seperti kota-kota Jaén, Guádix
dan Baeza kerana ia berdekatan dengan Arjona dan berjauhan daripada serangan
pihak musuh Kristian (Latham 1993, 7: 1021).

Pada peringkat awal, Ibn al-Ahmar merasakan perlu untuk mendapatkan
perlindungan dan naungan daripada pemerintahan yang lebih kuat, tidak kira
kuasa Islam ataupun pihak musuh Kristian. Sesetengah riwayat melaporkan
bahawa Ibn al-Ahmar telah mencontohi tindakan Ibn Hud dengan mengaku
tunduk dan memohon pengiktirafan Khalifah CAbbasiyyah di Baghdad terhadap
pemerintahannya di Andalus. Kesan daripada tindakan tersebut, Ibn al-Ahmar
telah berjaya memperluaskan pemerintahannya dengan menduduki wilayahwilayah
Carmona, Cordova dan Seville pada tahun 629H/1231M dan ini
membolehkan beliau menerima kesetiaan dan ketaatan penduduk wilayah-wilayah
tersebut; itu pun hanya dalam tempoh yang singkat sahaja. Ini kerana Cordova
dan Seville telah beralih arah untuk menyokong dan memberi ketaatan kepada
Ibn Hud. Pada ketika inilah berlaku satu pemberontakan di Seville di bawah
pimpinan al-Qadi Abu Marwan al-Bajji. Kesempatan ini telah digunakan oleh Ibn
al-Ahmar dengan sebaik mungkin dengan bergabung tenaga bersama-sama al-
Bajji menentang kuasa Ibn Hud. Mereka berdua telah berjaya menewaskan Ibn
Hud dalam beberapa pertempuran. Kelicikan Ibn al-Ahmar dalam berpolitik amat
jelas apabila beliau berjaya memperdayakan al-Bajji dengan helah politiknya
supaya al-Bajji dipinggirkan dan dirancang pembunuhannya secara rahsia. Tidak
lama kemudian, iaitu pada tahun 629H/1232M, Ibn al-Ahmar berjaya memperoleh
ketaatan daripada penduduk Jerez, Málaga dan kawasan berdekatan. Pada ketika
ini, kepimpinan dan urusan pentadbiran kota Seville dan kota-kota di bahagian
barat Andalus dipegang oleh pemimpin-pemimpin tempatan dan terdapat di
kalangan mereka ini yang segera menunduk patuh dan mendapatkan perlindungan
Ibn al-Ahmar. Situasi ini membenarkan Ibn al-Ahmar membentuk kuasa
ketenteraan yang kuat lagi hebat yang terdiri daripada gerombolan tentera berkuda
dan tentera berjalan kaki (Ibn al-Khatib 1347H: 31).

Suatu perkara yang menarik ialah dalam sesetengah peristiwa, Ibn al-Ahmar
telah mengambil pendekatan untuk berbaik-baik dengan Ibn Hud, malah beliau
telah menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Hal yang berlaku pada
tahun 631H/1234M ini disebabkan Ibn al-Ahmar beranggapan bahawa kuasa
Ibn Hud mula bertambah dan tampak hebat dengan kuasa pemerintahannya
yang melangkaui hingga ke bahagian barat dan selatan Andalus. Malangnya
pada tahun 1238M, Ibn Hud meninggal dunia dan kuasa pemerintahan kerajaan
yang diwarisinya mula lemah dan berkurangan. Kesempatan ini digunakan Ibn
al-Ahmar dengan sebaik mungkin untuk membina kekuasaannya sendiri di bumi
Andalus. Pada ketika inilah, penduduk Granada bangun memberontak di bawah
pimpinan Ibn Khalid menentang kepemimpinan Gabenor Ibn Hud yang bernama
cUtbah b. Yahya al-Mughili. Penentangan dilakukan kerana dasar pentadbiran
dan polisi pemerintahan cUtbah al-Mughili yang amat membebankan dan
peribadinya yang kurang disenangi dan bersifat amat zalim. Mereka berjaya
menawan istana cUtbah al-Mughili dan membunuhnya. Setelah pemberontakan
tersebut berjaya, mereka telah memberi ketaatan dan kesetiaan kepada Ibn al-
Ahmar dan menjemputnya datang ke Granada. Ibn al-Ahmar segera menyahut
jemputan tersebut dan tiba di Granada ketika gelincir matahari pada akhir Ramadan
635H/April 1238M. Pada tarikh ini juga, bermulalah penglibatan secara langsung
Ibn al-Ahmar dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan di Granada. Tidak
lama selepas kejayaan menguasai kota Granada, Ibn al-Ahmar berjaya pula
menawan kota Alméria dengan menewaskan serangan ketenteraan Gabenor Ibn
Hud, iaitu Ibn al-Ramimi melalui kepungan selama beberapa ketika. Ini
menyebabkan Ibn al-Ramimi lari ke Tunisia melalui jalan laut untuk mendapatkan
perlindungan pemerintah di sana (cInan 1966: 39-40; Ibn al-Khatib 1347H: 35).

Satu perkara yang mendukacitakan ialah orak-arik yang berlaku di Andalus
pada abad ke-13 dan ke-14M telah menyebabkan kuasa pemerintahan Islam mula
berkurangan dan penguasaan semula kuasa Kristian yang berleluasa. Ketenatan
perpaduan umat Islam menjadi faktor penting kepada kemunculan kuasa-kuasa
kecil Islam dan suasana sebegini dipenuhi pula dengan semangat perpecahan
semata-mata untuk memenuhi hasrat pemimpin tertentu yang tamakkan kuasa.
Hal ini berlaku terutamanya di Murcia dan bahagian timur Andalus. Pada tahun
640H/1243M, Murcia telah diserahkan kepada Ferdinand III of Castile. Beliau
telah mewakilkan anaknya, Alfonso X, untuk memeterai beberapa perjanjian
dengan Gabenor Murcia, Muhammad b. cAli b. Hud, serta wakil-wakil pemimpin
kota Alicante, Cartagena dan Oriuela agar memberi persetujuan untuk mengiktiraf
penguasaan kuasa Kristian Castile ke atas wilayah-wilayah tersebut, di samping
menjelaskan pembayaran ufti. Inilah realiti yang berlaku di Andalus; umat Islam
menghadapi pelbagai tekanan khususnya yang dilakukan oleh kuasa Kristian
dengan menggadaikan tanah air sendiri semata-mata menjamin kelangsungan
kuasa yang terbatas di bumi Eropah.

Dari pandangan pihak Kristian, terutamanya Ferdinand III of Castile, gerakan
Ibn al-Ahmar perlu diberi perhatian dan dihentikan dengan segera. Ini kerana
setelah kematian Ibn Hud, Ibn al-Ahmar ialah satu-satunya pemimpin Islam
Andalus yang masih berkuasa dan sentiasa menentang kuasa-kuasa Kristian
menyebabkan usaha serangan oleh pihak Castile telah diperhebatkan. Ferdinand
III telah bertindak dengan menyerang dan menghancurkan kubu-kubu
pertahanan kota Jaén. Tindakan Ferdinand ini menyebabkan Ibn al-Ahmar telah
ke Martos yang telah dikuasai oleh pihak Kristian Castile dengan bala tenteranya
yang besar dan melakukan kepungan ke atas bandar tersebut. Pihak Kristian
tidak mengaku kalah dan tetap mara memberi bantuan kepada pihak Martos lalu
menyebabkan Ibn al-Ahmar terpaksa meningkatkan kepungan di Martos.

Akhirnya, berlakulah satu pertempuran yang hebat dan kemenangan berada di
pihak Ibn al-Ahmar. Kekalahan pihak Kristian ini tidak mematahkan semangat
mereka. Ferdinand III telah menghantar anaknya, Alfonso X untuk menyerang
semula wilayah Jaén dan berjaya menawan kubu Arjona dan kawasan sekitarnya
serta mengepung kota Granada pada tahun 642H/1244M. Pada tahun berikutnya,
mereka menyerang Jaén dan berjaya menawannya. Kekuatan tentera Kristian
dalam menguasai kota Jaén dan daerah selatan Andalus ini amat merungsingkan
Ibn al-Ahmar, apatah lagi mereka berjaya mengepung kota Granada. Ini
menyebabkan beliau dengan segera mengambil langkah berbaik-baik dan
berdamai dengan Raja Ferdinand III. Ibn al-Ahmar bersetuju untuk memberi
ketaatan dan kesetiaan kepada pemerintahan Castile (cInan 1966: 41-42). Ibn al-
Ahmar telah menjadikan Granada sebagai an enduring political entity dan a
tributory kingdom (Latham 1993, 7: 1021).

Hal ini dimeteraikan dalam Perjanjian Jaén pada tahun 1246M antara keduadua
belah pihak yang melibatkan persetujuan Ibn al-Ahmar untuk memberi
bantuan ketenteraan apabila pihak Castile memerlukannya, dan pembayaran ufti
sebanyak 150,000 maravedis setiap tahun kepada Ferdinand III. Malah Ibn al-
Ahmar juga telah memberikan ‘taatsetia’nya kepada Ferdinand III (Chejne 1974:
90-91; CInan 1966: 42-43). Ibn al-Ahmar telah bersetuju menyerahkan Jaén, Arjona,
Porcuna, Priego, Higuera dan La Frontera sebagai cagaran kepada pihak Castile.

Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada

Dengan penyerahan kawasan-kawasan ini sebagai cagaran pada tahun 643H/
1245M, Ferdinand III telah bersetuju untuk berdamai dengan Ibn al-Ahmar selama
20 tahun. Meskipun tempoh ini dipertikaikan, Harvey (1990: 25) menegaskan
bahawa pemerintah Nasriyyah sememangnya memerlukan tempoh tersebut untuk
memulihkan keadaan. Dalam tempoh ini, era pemerintahan Ibn al-Ahmar berada
dalam keadaan aman damai dan tenteram (cInan 1966: 42-43). Burns (1973: 288)
bertanggapan bahawa keseluruhan tindak-tanduk Ibn al-Ahmar dalam
menyelamatkan kedudukannya sebagai pemerintah tunggal daerah Granada ialah
suatu perkara yang wajar diimplimentasikan oleh seorang ahli politik yang licik
lagi pintar. Ini dilakukan semata-mata untuk menjamin survival pemerintahan
kerajaan Nasriyyah berkekalan di Andalus.


PEMERINTAHAN KERAJAAN NASRIYYAH

Kerajaan Nasriyyah diperintah oleh seramai 22 orang sultan, bermula dari tahun
1238M hingga 1492M. Pada peringkat awal, sultan-sultan kerajaan Nasriyyah
berusaha bersungguh-sungguh untuk menstabilkan kedudukan politik dan
pentadbiran negara. Setelah kedudukan negara dan kerajaan terjamin aman dan
stabil, usaha pengukuhan dan pemantapan dilaksanakan agar kerajaan bertambah
kuat dan utuh. Pada ketika inilah, kerajaan Nasriyyah mencapai era kecemerlangannya
dalam tamadun dunia dan ini telah memberi implikasi positif
kepada perubahan tamadun Eropah selepasnya, terutama terhadap
perkembangan kesenian dan seni bina Barat. Namun beberapa elemen negatif
yang menular di kalangan para sultan, pemimpin negara, pentadbir, tentera dan
faktor luaran seperti keganasan kuasa Kristian, semua ini telah menyumbang
kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Nasriyyah di Andalus, sebagai
sebuah kerajaan berdaulat.


PENGUKUHAN DAN PEMANTAPAN

Pada zaman ini, kerajaan Nasriyyah berada di bawah pemerintahan sultan-sultan
yang memberi sumbangan besar dalam mewujudkan pola-pemerintahan penuh
taktik dengan matlamat untuk memperkukuhkan integriti mereka di Andalus. Era
ini menampakkan kesungguhan dan kewibawaan yang dimiliki oleh para
pemerintah kerajaan Nasriyyah, terutamanya Ibn al-Ahmar. Beliau telah berjaya
menubuhkan kerajaan Nasriyyah secara rasmi di Andalus pada tahun 635H/
1238M dan kerajaan ini terus berkekalan dengan dikelilingi kuasa-kuasa Kristian
sehingga kejatuhannya pada tahun 1492M.

Permasalahan seterusnya yang dihadapi oleh sultan kedua kerajaan
Nasriyyah, Muhammad II b. Muhammad b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-Khazraji
(1273-1302M) atau lebih dikenali sebagai Muhammad al-Faqih, ialah menghadapi
serangan hebat kuasa Kristian terhadap kerajaan Nasriyyah. Beliau turut resah
dengan campur tangan pemerintah Banu Marin, Sultan Abu Yusuf Yacqub bin
cAbd al-Haqq, ketika memberi bantuan ketenteraan kepada Granada dengan
hasrat sampingan untuk menguasai Granada (Andalus). Malah, pemberontakan
Banu Ashqilulah juga telah mengganggu kelancaran pemerintahannya, hasil
kesinambungan penentangan yang dilakukan semenjak zaman ayahnya lagi.
Dengan kepintaran yang dimilikinya, Muhammad al-Faqih berjaya mengatasi
semua permasalahan ini. Permasalahan dengan pemerintah Banu Marin berkait
rapat dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Banu Ashqilulah. Perlu
diketahui bahawa permainan politik pada zaman Muhammad al-Faqih ini penuh
dengan helah. Pada satu masa Muhammad al-Faqih bergabung tenaga dengan
Sultan Abu Yusuf YaCqub menentang pihak Banu Ashqilulah. Pada masa yang
lain, beliau bersekutu pula dengan Alfonso X of Castile menyerang pemerintah
Banu Marin dan Banu Ashqilulah (Ibn al-Khatib 1347H: 44-46; Harvey 1990).

Penyelesaian diperoleh apabila Sultan Abu Yusuf YaCqub meninggal dunia dan
tampuk pemerintahan dipegang oleh anaknya, Sultan Abu YaCqub Yusuf. Sultan
baru ini telah mengamalkan dasar dan prinsip berbaik-baik dengan pemerintah
kerajaan Nasriyyah. Di samping itu juga, Banu Marin pada ketika itu menghadapi
masalah dalaman yang berlaku selepas kematian Sultan Abu Yusuf YaCqub,
menyebabkan mereka telah melepaskan penguasaan terhadap bandar Tarifa dan
Algeciras. Manakala, keluarga Ashqilulah pula setelah tidak diberi bantuan oleh
kerajaan Kristian Castile, mereka telah lari meninggalkan Guádix menuju ke Maghrib
(Ibn al-Khatib 1956: 287-291). Latham (1993, 7: 127) menyatakan bahawa
perumpamaan yang boleh dibuat terhadap permasalahan dan pergolakan kerajaan
Nasriyyah ini ialah seperti sebuah permainan yang disertai oleh empat pihak
(kerajaan Nasriyyah, kerajaan Banu Marin, Banu Ashqilulah dan pihak Kristian
Castile); pelbagai aturan dan undang-undang dibuat tetapi masing-masing
melanggari dan mengingkarinya.

Dalam hubungan dengan pihak Kristian pula, memandangkan keadaan pihak
Kristian Castile pada ketika ini bergolak dengan permasalahan dalaman,
Muhammad al-Faqih berjaya memeterai beberapa perjanjian perdamaian dan
gencatan senjata. Perjanjian ini dibuat setelah kematian Alfonso X (1252-1284M),
iaitu setelah takhta kerajaan disandang oleh anaknya, Sanco IV (1284-1295M)
dan cucunya, Ferdinand IV (1295-1312M).

Sultan ketiga kerajaan Nasriyyah, Muhammad III b. Muhammad b.
Muhammad b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-Khazraji (1302-1309M) atau lebih dikenali
sebagai Muhammad al-Makhluc, telah digulingkan kerana kelemahan beliau
dalam bidang pentadbiran (Chejne 1974: 99). Baginda yang terkenal sebagai
seorang sarjana dan penyair, ketika menaiki takhta mengidap sejenis penyakit
mata akibat tabiat berjaga malam. Oleh kerana tekanan penyakit ini, beliau
dikatakan telah bersikap kasar (al-fazazah dan al-qaswah). Para pembesar negara
berpendapat bahawa beliau tidak lagi layak untuk menerajui kerajaan Nasriyyah,
lebih-lebih lagi pada ketika ini, yang berkuasa pada hakikatnya ialah wazir
baginda, Abu CAbd Allah Muhammad b. al-Hakim. Ini menyebabkan mereka menyingkir dan membunuh Ibn al-Hakim dan seterusnya menyerbu istana sultan dan menggulingkan Muhammad al-MakhluC. Baginda kemudiannya dipindahkan ke Almunecar dan meninggal dunia di sana akibat serangan jantung (Ibn al-Khatib 1347H: 53-54; Ibn al-Khatib 1973, 1:547-548, 552-555).

Pemerintah kerajaan Nasriyyah keempat, Nasr b. Muhammad II b. Muhammad
b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-Khazraji (1309-1314M) ialah seorang yang berperwatakan
mulia dan gemar melakukan kebajikan. Pada zaman pemerintahannya,
baginda berhadapan dengan tentangan pihak Castile-Aragon dan Castile-Banu
Marin. Kota Algeciras dan Gibraltar telah ditawan pihak Kristian Castile pada
tahun 1309M dan ini menyebabkan Nasr bersetuju untuk membayar cukai dan
memberi kesetiaan kepada Ferdinand IV of Castile. Suasana sebegini menyebabkan
Nasr mengambil langkah berbaik-baik dengan Banu Marin dan memohon bantuan
ketenteraan daripada mereka dengan mengembalikan Ceuta kepada mereka dan
mengahwinkan saudara perempuan baginda dengan Sultan Abu al-RabiC al-
Marini. Akibatnya, pihak Kristian mengalami kerugian daripada serangan tersebut
dan mereka terus meninggalkan Algeciras pada tahun 1310M. Satu perjanjian
dimeterai antara Nasr dengan pihak Kristian dengan persetujuan bahawa pihak
Kristian akan membayar ganti rugi peperangan kepada kerajaan Nasriyyah (Ibn
al-Khatib 1347H: 62-63; Chejne 1974: 100).

Tidak lama setelah Nasr berjaya menyelesaikan masalah luaran negara dan
mengembalikan keamanan di Granada, beliau berhadapan pula dengan ‘fitnah’
dalaman, iaitu pengisytiharan anak saudaranya, IsmaCil I b. Faraj, sebagai
pemerintah di Málaga. Ismail I b. Faraj b. IsmaCil b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-
Khazraji (1314-1325M) menjadi Amir al-Muslimin kerajaan Nasriyyah kelima
dengan menangkap bapa saudaranya, Nasr, dan memaafkannya serta melantik
beliau sebagai gabenor di Guádix. Satu peperangan telah berlaku antara kerajaan
Nasriyyah dengan bantuan panglima Banu Marin, Abu Sacid cUthman b. al-cUla,
dengan pihak Kristian di bawah pimpinan Don Pedro dan Don Juan, panglima
tentera kerajaan Kristian Castile. Peperangan hebat ini berlaku pada tahun 716H/
1316M di Guádix dan pihak Kristian telah mengalami kekalahan. Kedua-dua
panglima tentera Kristian Castile telah terbunuh dalam pertempuran tersebut.
Suatu perkara yang menakjubkan ialah bilangan orang Islam yang syahid dalam
pertempuran ini amat sedikit bilangannya, iaitu sekitar 13 orang daripada jumlah
keseluruhan tentera berkuda yang mencecah 1,500 orang (al-Maqqari 1988, 1:
449-452). Pemerintahan zaman Ismacil I berjaya memenangi dan menawan semula
beberapa daerah daripada pihak Kristian seperti Baeza (1324M), Orce, Huescar,
Galera dan Martos (1325M). Namun pada tahun terakhir ini, baginda telah dibunuh
oleh sepupunya yang juga gabenor Algeciras, Muhammad b. Ismacil b.
Muhammad (Latham 1993, 7: 1023).

Kerajaan Nasriyyah seterusnya diperintah oleh Muhammad IV b. Ismacil b.
Faraj b. Ismacil b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-Khazraji (1325-1333M) yang baru
berumur sembilan tahun ketika menaiki takhta. Memandangkan baginda masih
kecil, kuasa pemerintahan terletak pada kekuasaan pembimbing dan wazir baginda
bernama Ibn al-Mahruq. Namun, setelah tiga tahun ditabalkan menjadi pemerintah
Nasriyyah, baginda telah menjatuhkan hukuman mati ke atas Ibn al-Mahruq.

Harvey (1990: 187) menjelaskan bahawa pada masa pemerintahan Muhammad
IV, pihak Kristian telah merancang untuk menyerang Granada melalui international
crusades yang dipersetujui oleh pihak Castile, Aragon, Navarre, Perancis,
England dan Bohemia. Namun, pakatan antarabangsa ini terbengkalai kerana
tiada kesepakatan sesama mereka lalu menyebabkan pihak Castile sahaja yang
melakukan serangan ke atas kerajaan Nasriyyah (1330M). Mereka berjaya
menawan Teba, bahagian barat Antequera. Dalam serangan ini, Muhammad IV
telah memohon bantuan Banu Marin, yang pada masa yang sama sedang
berhadapan dengan pemberontakan dalaman. Sungguhpun begitu, pemerintah
kerajaan Banu Marin pada ketika ini, Sultan Abu al-Hasan cAli b. cUthman (731-
752H/1331-1351M) yang merupakan sultan yang paling berkuasa dalam
pemerintahan Banu Marin di Maghrib telah memberi bantuan kepada kerajaan
Nasriyyah. Kepungan yang dilakukan oleh tentera Banu Marin ke atas pihak
Castile di Gibraltar telah memaksa pihak Kristian bersetuju untuk menandatangani
perdamaian dengan kerajaan Nasriyyah. Selepas itu Granada berada dalam keadaan
aman damai selama lebih kurang 15 tahun. Pada masa inilah, Muhammad IV
berjaya menawan semula kota-kota seperti Cabra, Priego, Ronda dan Marbella.

Walau bagaimanapun, peperangan ini telah mendedahkan pertelingkahan
antara Muhammad IV dengan shaykh al-ghuzah, cUthman b. Abi al-cUla (Makki
1992: 80). Harvey (1990: 188-189) dengan penuh kehairanan mempersoalkan
tindakan Granada memohon bantuan kerajaan Banu Marin yang sepatutnya
dilakukan oleh shaykh al-ghuzah, tetapi sebaliknya dilaksanakan sendiri oleh
Sultan Muhammad IV. Ketidaksepakatan antara dua pemimpin ini menyebabkan
berlakunya perancangan untuk meminggirkan Muhammad IV sehingga membawa
kepada kematiannya. Menurut Harvey lagi, the Christian Chronicle jelas
menyebut bahawa pakatan untuk membunuh Muhammad IV telah dilakukan
oleh dua orang anak cUthman, iaitu Abotebe (Abu Thabit) dan Ibrahim kerana
tidak bersetuju dengan perlakuan sultan yang santap bersama raja Castile dan
memakai pakaian pemberian raja tersebut ketika merundingkan perdamaian. Pada
ketika inilah, hajib Abu Nucaym Ridwan, segera ke istana di Granada dan menama
serta mengisytiharkan adik Muhammad IV yang bongsu, Yusuf I, sebagai
pemerintah Nasriyyah seterusnya (Shabanah 1969: 51).

KEMAJUAN DAN KEGEMILANGAN

Pada peringkat ini, kedudukan kerajaan Nasriyyah telah mencapai kestabilan
politik dan pemerintahan seimbang melalui kebijaksanaan para sultannya.
Meskipun negara berhadapan dengan pelbagai serangan oleh pihak Krsitian,
kerajaan Nasriyyah tetap mampu bertahan dan berjaya meninggikan kegemilangan
kesenian Islam dan keagungan nilai intelektualisme penduduk Granada melalui
peradaban manusia yang tiada tolok bandingnya.


Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada

Setelah kedudukan pemerintahan kerajaan Nasriyyah mula stabil dan lebih
mantap, pemerintah-pemerintah seterusnya mengekalkan bentuk pemerintahan
sedia ada dengan kamahiran mereka mengambil setiap peluang yang ada, sama
ada peluang itu diperoleh daripada pihak kerajaan Banu Marin di Afrika Utara
mahupun kerajaan-kerajaan Kristian di sekelilingnya. Kematian Muhammad IV
digantikan dengan adiknya, Sultan Abu al-Hajjaj Yusuf b. Ismacil b. Faraj b.
Ismacil b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-Khazraji (1333-1354M) (Ibn al-Khatib 1347H:
89). Zaman pemerintahan Sultan Abu al-Hajjaj Yusuf I digambarkan oleh Harvey
(1990: 190) sebagai permulaan zaman kegemilangan tamadun Islam di Granada.
Akan tetapi pada masa yang sama, pemerintahannya telah mengalami satu
peristiwa yang amat menyedihkan, iaitu kekalahan tentera Islam yang paling
dahsyat sepanjang pemerintahan kerajaan Nasriyyah di Granada kepada pihak
Kristian Castile dalam the Battle of the Rio Salado pada tahun 1340M.

Menurut Latham (1993, 7: 1023), tindakan pertama yang diambil oleh Sultan
Yusuf I setelah pertabalan ialah menyingkir keseluruhan Banu Abi al-cUla ke
Tunisia dan melantik Yahya b. cUmar b. Rahhu daripada Banu Rahhu b. cAbd al-
Haqq sebagai shaykh al-ghuzah menggantikan tempat Abu Thabit. Tindakan
Sultan Yusuf I seterusnya ialah mengadakan perjanjian damai dengan pihak
Kristian Castile dan kesultanan Banu Marin di Maghrib. Pada tahap ini, dapat
diperhatikan kedudukan Granada yang dianggap sebagai bahan cagaran di antara
dua kuasa terbabit. Pihak Castile amat memerlukan perjanjian sedemikian untuk
berhadapan dengan pemberontakan dalaman di kalangan para bangsawan negara.

Manakala pihak Banu Marin pula berhasrat untuk memperluaskan kuasa
pemerintahannya ke Andalus. Oleh yang demikian, masing-masing meningkatkan
kekuatan tentera laut mereka dan Selat Gibraltar menjadi idaman mereka. Dalam
keadaan demikian, angkatan laut Castile di bawah pimpinan admiralnya, Alfonso
Jofre Tenorio, telah menyerang gabungan tentera laut Granada dan Banu Marin,
tetapi telah kalah teruk dengan kematian Jofre sendiri. Kesempatan ini digunakan
sebaik mungkin oleh pemerintah Banu Marin, Abu al-Hasan, untuk menyeberangi
selat Gibraltar dengan seluruh kaum kerabatnya dan seterusnya mengepung
kota Tarifa pada tahun 740H/1340M (Harvey 1990: 192). Sultan Yusuf I telah
bergabung tenaga dengan Sultan Abu al-Hasan di Tarifa untuk menawan semula
kota tersebut. Alfonso XI of Castile telah diberi bantuan segera oleh bapa
mertuanya, Alfonso IV of Portugal dan berlakulah peperangan sengit pada 7
Jumada al-Ula 740H/30 Oktober 1340M yang lebih dikenali sebagai the Battle of
the Río Salado atau the Battle of Tarifa. Dalam peperangan tersebut, pihak
Granada dan Banu Marin telah tewas teruk di tangan kuasa Kristian Castile.

Dengan kekalahan tentera Islam di Tarifa, pihak Kristian Castile melalui usaha
ketenteraan Alfonso X dan bantuan kerajaan-kerajaan Kristian Eropah lain, telah
mengepung dan menyerbu Algeciras. Ini memandangkan kedudukannya yang
amat strategik dan penting sebagai sebuah pelabuhan di perairan selat Gibraltar.
Akhirnya pada 745H/1344M, kota Algeciras telah jatuh ke tangan pihak Castile.
Malah kemenangan sebegini menjadikan kerajaan Kristian Castile begitu
bersemangat untuk menawan semula kota Gibraltar yang dilakukan pada tahun
750H/1349M. Namun demikian, usaha ini terbengkalai kerana Alfonso XI telah
meninggal dunia pada tahun 1350M (Makki 1992: 80).

Kekalahan teruk pihak Islam dalam pertempuran the Battle of the Rio Salado
cukup memeritkan lagi keadaan umat Islam di Granada. Ambrosio Huici Miranda
(Harvey 1990: 193-194) melalui kajian autoritatifnya menjelaskan bahawa jumlah
tentera Islam ketika itu ialah seramai 67,000 orang, iaitu 7,000 orang terdiri daripada tentera Granada dan selebihnya seramai 60,000 orang ialah tentera Banu Marin.

Pecahan jumlah tentera pihak Kristian pula ialah kepada tentera berjalan kaki
seramai 12,000 orang dan tentera berkuda berjumlah 8,000 orang. Meskipun
jumlah tentera Kristian jauh lebih kecil berbanding dengan tentera Islam, tetapi
serangan penuh sistematik tentera berkuda pihak Kristian menyebabkan tentera
Islam tewas. Serangan bentuk ini ialah gaya serangan yang sangat sesuai dengan
golongan masyarakat aristokrat Barat Eropah. Tentera berkuda mereka amat
terlatih dan dilengkapi dengan pelbagai jenis peralatan perang yang berat. Tentera
berkuda pihak Islam pula kurang dilengkapi dengan senjata ringan dan ini memberi
kelebihan kepada pihak musuh. Kekalahan ini juga menyebabkan Sultan Abu al-
Hasan terpaksa pulang semula ke Maghrib dan Sultan Yusuf I pula telah pulang
ke Granada.

Walaupun kota Tarifa dan Algeciras telah berada di bawah kekuasaan pihak
Kristian, namun pemerintahan Islam di Granada berjaya memulihkan kekuatannya
pada zaman pemerintah kelima kerajaan Nasriyyah, iaitu era pemerintahan Sultan
Muhammad V b. Yusuf b. Ismail b. Faraj b. Ismail b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-
Khazraji (1354-1359M, 1362-1391M) yang lebih dikenali sebagai Sultan
Muhammad al-Ghani bi Allah (Ibn al-Khatib 1347H: 100; Makki 1992: 80).

Setelah mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Nasriyyah, Sultan Muhammad V
yang mempunyai kewibawaan dan kebijaksanaan mentadbir negara telah meletakkan dasar agar mengamalkan konsep berbaik-baik dengan pihak Kristian Castile, yang pada ketika itu berada di bawah pemerintahan Peter I the Cruel (1350-1369M). Ini bertentangan dengan amalan biasa kerajaan sebelum ini yang sentiasa menumpukan kepada hubungan antarabangsa dua hala dengan pihak Aragon. Pada masa yang sama, Peter I of Castile sedang berkonfrantasi dengan Peter IV of Aragon (1336-1387M). Dasar yang dipegang oleh kerajaan Nasriyyah ketika ini telah menyelamatkan keadaan dan seterusnya memberi peluang baik kepadanya untuk meneruskan kelangsungan pemerintahannya di Andalus.

Kemahiran Sultan Muhammad V mengeksploitasi situasi sebegini menyebabkan
beliau berjaya mencampuri urusan dalaman kerajaan-kerajaan Kristian sendiri.
Polisi pemerintahannya ini diimplimentasikan oleh hajibnya yang terkenal, Abu
al-Nucaym Ridwan b. cAbd Allah al-Nasri, dan wazirnya yang terbilang, Lisan
al-Din b. al-Khatib al-Salmani (Harvey 1990: 207). Malah peluang ini digunakan
pada peringkat awal pemerintahan untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang
lebih baik dengan kerajaan Banu Marin. Ini dapat diperhatikan menerusi perutusan
Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada Ibn al-Khatib oleh Sultan Muhammad V untuk bertemu Sultan Abu cInan di Fas pada tahun 755H/1354M (Latham 1993, 7: 1024).

Walau bagaimanapun, pada Ramadan 760H/Ogos 1359M, ketika Sultan
Muhammad V sibuk membuat persiapan untuk menyerang Aragon bagi membantu
pihak Castile yang angkatan lautnya ketika itu sedang berlabuh di Málaga,
baginda telah digulingkan oleh satu pakatan revolusi istana. Pemerintahan
kerajaan Nasriyyah telah diambil alih oleh adik tirinya bernama Ismacil II b. Yusuf
b. Ismacil b. Faraj b. Ismail b. Yusuf b. Nasr b. Qays al-Khazraji (1359-1360M).


Pemerintahannya memakan masa beberapa bulan sahaja disebabkan
kepimpinannya yang amat lemah. Bukan setakat itu sahaja, Muhammad VI el
Bermejo yang sebelum ini telah membantu dan merancang penggulingan Sultan
Muhammad V, telah membunuh Ismacil dan adiknya, Qays, pada 8 ShaCban 761H/
24 Jun 1360M (Ibn al-Khatib 1347H: 108-109; Latham 1993, 7: 1024; Harvey 1990:
209). Baginda yang merupakan menantu Sultan Yusuf I (ipar dan sepupu kepada
Ismacil II), menaiki takhta dengan menggunakan gelaran Muhammad al-Ghalib
bi Allah (1360-1362M). Pada zaman pemerintahannya, baginda telah memihak
kepada Kristian Aragon. Tindakannya ini amat tidak disenangi oleh Peter I of
Castile menyebabkan Peter I telah memberi bantuan kepada Muhammad V yang
dibuang negeri ke Fas untuk kembali memerintah di Granada. Sultan Muhammad
V berjaya memerintah semula Granada buat kali kedua pada Jumada al-Thaniyah
763H/Mac 1362M, iaitu setelah Muhammad VI el Bermejo menyerah diri kepada
Peter I dan seterusnya dihukum bunuh di Tablada, berdekatan kota Seville pada
April 1360M (Latham 1993, 7: 1024; Harvey 1990: 210-211).

Pertelingkahan kuasa antara Castile dan Aragon telah digunakan sebaik
mungkin oleh Sultan Muhammad V dengan bijak. Baginda telah memberikan
pertolongan kepada Peter I dengan menyerang Murcia pada tahun 763H/1362M.
Pada tahun 767H/1366M, perang saudara tercetus antara Peter I dengan adiknya,
Enrique de Trastamara, yang menuntut takhta pemerintahan Castile. Peluang
kedua ini turut diambil Muhammad V dengan melakukan beberapa serangan ke
atas pihak pemberontak yang menentang Peter I dan berjaya menyerang Utrera,
Jaén dan Úbeda serta mengepung Baeza dan Cordova. Malah baginda hampirhampir
dapat menguasai kota Cordova (769H/1368M).

Antara usaha baginda yang paling jelas untuk memperkukuhkan pemerintahan kerajaan Nasriyyah ialah kejayaan baginda menawan semula Algeciras pada tahun 770H/1369M (Makki 1992: 81). Pada masa ini juga, kedudukan kerajaan Banu Marin di Fas dalam
keadaan tidak stabil dengan pergolakan dalaman. Peluang ini, bahkan digunakan
sebaik mungkin Muhammad V untuk mencampuri urusan pemerintahan di Maghrib. Beliau berjaya menjadi penimbang tara dalam perlantikan sultan Banu Marin. Beliau juga berjaya menduduki Gibraltar dan menghapuskan jawatan shaykh al-ghuzah. Dengan itu, terhapuslah kewujudan kuasa ketenteraan Banu Marin di Andalus. Kemuncak kecemerlangan pemerintahan Sultan Muhammad al-Ghani bi Allah di Granada ialah sebagaimana yang digambarkan oleh Makki (1992: 81):

Thanks to the wise policy of Muhammad V, Granada enjoyed a lengthy peace it had
never before experienced, permitting the Nasrid sultan to undertake many building projects, including the construction of the greater part of the Qasr al-Hamra’ – the Alhambra – and to give attention to culture and the sciences. During his reign the kingdom also enjoyed great economic prosperity with the strengthening of friendly relations between it and the Muslim kingdoms of the Maghrib and the east: the Zayyanid state in Tlemcen, the Hafsids in Tunisia and the Mamluks in Egypt.


KEMEROSOTAN DAN KEJATUHAN

Kegemilangan kerajaan Nasriyyah tidak kekal lama apabila kerajaan ini mula
merosot setelah kematian Sultan Muhammad V pada 16 Januari 1391M (Harvey
1990: 219). Pengganti-penggantinya terdiri daripada sultan-sultan yang lemah
dan gagal menyamai tahap kepimpinannya yang berjaya menggabungkan
diplomasi politik dan penggunaan kuasa ketenteraan pada masa yang diperlukan.

Meskipun demikian, Makki (1992: 81-82) menjelaskan bahawa secara umumnya,
suasana politik di Granada pada ketika ini masih stabil dan tidak banyak berubah
hingga membolehkannya bertahan hampir setengah abad selepas itu (793-820H/
1391-1417M). Dalam tempoh tersebut, kerajaan Nasriyyah berada di bawah
pemerintahan tiga orang sultan, iaitu Yusuf II (1391-1392M), Muhammad VII
(1392-1408M) dan Yusuf III (1408-1417M). Pada masa yang sama juga kedudukan
pemerintahan kerajaan Kristian Castile berada dalam keadaan lemah dan berbalah
sesama mereka sendiri dalam perebutan takhta, sama ada di kalangan para
pengganti raja atau pihak pemberontak golongan aristokrat.

Bagaimanapun, setelah kekuatan kerajaan Kristian Castile mula pulih, mereka
mula bertindak untuk menyerang dan menawan kubu kuat kerajaan Nasriyyah,
iaitu Antequera pada tahun 813H/1410M. Ini diikuti pula dengan kemenangan
tentera Kristian Castile dalam peperangan La Higueruela. Perjalanan sejarah
kerajaan Nasriyyah dalam period berikutnya, iaitu bermula pada 820H/1417M
hingga 897H/1492M, dipenuhi dengan ‘kekusutan’ dan bersifat kompleks lagi
rumit. Kebanyakan sejarawan kontemporari seperti Latham (1993), Harvey (1990),
Makki (1992), cInan (1966) dan Watt (1967) telah mengklasifikasikan tempoh ini
sebagai saat perpecahan dalaman kerajaan Nasriyyah yang menyebabkan sistem
pemerintahannya merosot, malah jatuh ke tangan Kristian Katholik pada tahun
1492M. Menjelang pertengahan abad ke-15M, kerajaan Castile yang dipimpin
oleh Henry IV (1454-1474M), anak John II, mula mengatur serangan hebat ke
atas kerajaan Nasriyyah antara tahun 1455 hingga 1457M. Sedangkan pada waktu
tersebut, kerajaan Nasriyyah menghadapi masalah dalaman yang serius kerana
perebutan takhta pemerintahan di kalangan kerabat Banu Nasr sendiri, iaitu
antara Abu Nasr Sacd (1454-1464M) dan Muhammad XI el Chiquito (1451-1452,
1453-1454M). Pada ketika ini (1450-an), kerajaan Nasriyyah mempunyai dua
orang pemerintah. Muhammad XI mengusai kawasan Granada, Málaga dan
Alméria termasuk kota Alhambra. Manakala SaCd menguasai kawasan Archidona
hingga ke Ronda di samping memperoleh sokongan kuat daripada Banu Sarraj
Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada dan pihak kerajaan Castile. Pada tahun 1455M, konflik ini berakhir apabila Muhammad XI tidak disukai oleh para bangsawan dan penduduk Granada hingga menyebabkan beliau terpaksa melarikan diri dari kota tersebut. Akan tetapi beliau telah terperangkap dalam satu serangan mengejut oleh anak Sacd, Abu al-Hasan cAli (1464-1482M), lalu dihukum bunuh. Peluang ini digunakan dengan sebaiknya oleh Sacd dengan menguasai Granada seluruhnya (Harvey 1990: 261-265). Akibat daripada pertelingkahan ini, Gibraltar yang merupakan pengkalan terakhir perhubungan Granada dengan kerajaan Islam di Afrika Utara telah ditakluki
kerajaan Kristian Castile pada tahun 866H/1462M (Hills 1974: 95).


Kekuatan Banu Marin di Maghrib, Banu cAbd al-Wad di Tilimsan dan
kerajaan Banu Hafs di Tunisia mula lemah bersama-sama kejatuhan Granada,
menyebabkan kerajaan Nasriyyah terpaksa bersendirian dalam menghadapi
kemaraan tentera Kristian yang lebih besar (Makki 1992: 82). Pada ketika ini juga,
kerajaan Kristian Castile yang baru kematian raja mereka, iaitu Henry IV (1454-
1474M) telah digantikan oleh saudara perempuannya, Isabella (1474-1504M). Di
Aragon pula, dengan kematian John II (1458-1479M), takhta dimiliki oleh anaknya,
Ferdinand V (1479-1516) yang juga suami kepada Isabella of Castile. Dengan
demikian, kedua-dua kerajaan ini telah berjaya disatukan dan menamatkan
permusuhan selama beberapa abad antara kedua-dua kerajaan tersebut. Di bawah
pemerintahan Isabella dan Ferdinand yang mendapat gelaran Catholic Monarchs,
serangan ke atas kerajaan Nasriyyah di Granada semakin diperhebatkan
(Latham 1993, 7: 1026). Setelah melalui peperangan demi peperangan, akhirnya
pada 29 Safar 897H bersamaan 1 Januari 1492M, Granada telah diserahkan kepada
pihak Kristian Castile oleh sultan terakhir kerajaan Nasriyyah, Sultan Abu cAbd
Allah Muhammad XII (1482, 1486-1492M) yang lebih dikenali di Barat sebagai
Boabdil. Kejatuhan Granada membawa makna berakhirnya kerajaan Islam di
Sepanyol buat selama-lamanya setelah bertapak hampir lapan kurun di Eropah.
Bagi kerajaan Kristian, khususnya Castile, kejatuhan ini merupakan kejayaan
mutlak mereka yang diidam-idamkan, demi melengkapkan kempen Reconquista
yang dilancarkan beberapa abad sebelum ini.


KESIMPULAN

Kemunculan Ibn al-Ahmar atau Muhammad I b. Yusuf b. Nasr al-Khazraji di
Arjona pada tahun 18 April 1232M menyaksikan detik permulaan kuasa
pemerintahan Banu Nasr di kalangan para pemerintah semasa. Orak-arik yang
berlaku di sekelilingnya tidak pernah mematahkan semangat Ibn al-Ahmar untuk
meneruskan cita-citanya mewujudkan sebuah pemerintahan Islam di bumi
Andalus. Dengan kejatuhan kekuasaan kerajaan al-Muwahhidun di Andalus
pada akhir abad ke-11M, Ibn al-Ahmar bersama para pemimpin Islam di wilayahwilayah
lain seperti Ibn Hud al-Judhami di Seville dan Ibn Mardanish di Valencia
sedang bersaing antara satu sama lain untuk menjadi pemimpin Islam tunggal di
Eropah.


Dengan kematian Ibn Hud pada tahun 1238M dan penyerahan kota
Valencia oleh Ibn Mardanish kepada James I of Aragon pada tahun yang sama,
telah memberi peluang besar kepada Ibn al-Ahmar untuk menjadi pemimpin
tunggal bagi seluruh masyarakat Islam di Andalus. Tambahan pula, kejatuhan
kota metropolitan Cordova (1236M) dan Seville (1248) telah menjadikan Granada
satu-satunya wilayah yang paling selamat untuk didiami oleh orang Islam.
Menerusi penumpuan terhadap corak pemerintahan para sultan Nasriyyah
pada era pengukuhan dan pemantapan serta era kemajuan dan kegemilangan,
penulis mendapati dalam tempoh berkenaan, iaitu sekitar seratus lima puluh
tahun yang pertama, kerajaan Nasriyyah berjaya meletakkan asas yang kukuh
dalam penubuhannya.

Di samping itu juga, kerajaan ini berjaya menentukan polisi hubungan dalaman dan antarabangsa yang bijaksana dalam pemerintahannya. Dengan paparan sedemikian, penulis mendapati bahawa para sultan yang memerintah Granada pada era pengukuhan dan pemantapan ialah penentu kepada corak pemerintahan kerajaan Nasriyyah seterusnya. Antara para sultan yang memerintah pada era ini ialah seperti Sultan Muhammad II al-
Faqih, Sultan Muhammad III al-Makhluc, Sultan Abu al-Juyush Nasr, Sultan Ismail I dan Sultan Muhammad IV. Sewajarnya penghargaan perlu ditujukan khusus kepada Sultan Muhammad II kerana beliau bertanggungjawab mewujud dan menyusun institusi pentadbiran kerajaan Nasriyyah secara efisien dan berkesan. Ini dapat dilihat kepada penubuhan institusi Diwan al-Insha’. Usaha ini diteruskan pula pada era kemajuan dan kegemilangan kerajaan Nasriyyah.

Pada masa ini terdapat dua orang sultan yang amat terkenal dan dianggap sebagai
zaman kegemilangan kerajaan Nasriyyah, iaitu Sultan Yusuf I al-Mu’ayyad bi
Allah dan Sultan Muhammad V al-Ghani bi Allah. Pada zaman pemerintahan
mereka, Granada terkenal sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di Eropah, di
samping terbinanya sebuah istana yang masyhur dengan keindahannya di
seluruh alam buana, iaitu Alhambra.


RUJUKAN

cAbd al-Rahman cAli, al-Hajj,. 1983. al-Tarikh al-Andalusi min al-fath al-Islami hatta
suqut Gharnatah. al-Qahirah: Dar al-ICtisam.
Burns, Robert Ignatius. 1973. Islam under the crusaders. New Jersey: Princeton University
Press.
Chejne, Anwar G. 1974. Muslim Spain: It’s history and culture. Minneapolis: The
University of Minnesota Press.
CInan, Muhammad CAbd Allah. 1966. Nihayat al-Andalus wa tarikh al-carab almutanassirin.
al-Qahirah: Mu’assasat al-Khanji.
Dickie, James. 1992a. Granada: A case study of Arab urbanism in Muslim Spain. Dlm.
Jayyushi, Salma Khadra (pnyt.). The legacy of Muslim Spain, hlm. 88-111. Leiden:
E.J. Brill.
Farhat, Yusuf Shukri. 1981. Gharnatah fi zill Bani al-Ahmar: Dirasah hadariyyah. Bayrut:
al-Mu’assasah al-JamiCiyyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa Tawzic.
Kerajaan Nasriyyah (1238-1492M) di Granada 21
al-Hamawi, Yaqut b. cAbd Allah. 1997. Mucjam al-buldan. Jil. 3. Bayrut: Dar Ihya’ al-
Turath al-cArabi.
Harvey, L. P. 1990. Islamic Spain 1250 to 1500. Chicago: The University of Chicago
Press.
Hills, George. 1974. Rock of contention. London: Robert Hale & Company.
Ibn al-Khatib, Lisan al-Din. 1347H. al-Lamhah al-badriyyah fi al-dawlah al-Nasriyyah.
Sunt. al-Khatib, Muhibb al-Din. al-Qahirah: al-MatbaCah al-Salafiyyah.
Ibn al-Khatib, Lisan al-Din. 1956. Kitab aCmal al-aClam fi man buyica qabl al-ihtilam min
muluk al-Islam. Sunt. E. Levi-Provencal. Bayrut: Dar al-Makshuf.
Ibn al-Khatib, Lisan al-Din. 1973. al-Ihatah fi akhbar Gharnatah. Sunt. CInan, Muhammad
cAbd Allah. Jil. 1. al-Qahirah: Mu’assasat al-Khanji.
Ibn al-Khatib, Lisan al-Din. 1974. al-Ihatah fi akhbar Gharnatah. Pnyt. cInan, Muhammad
cAbd Allah. Jil. 2. al-Qahirah: Mu’assasat al-Khanji.
Ibn Khaldun, CAbd al-Rahman. 1968. Tarikh Ibn Khaldun. Jil. 1-7. Bayrut: Dar al-Kitab
al-Lubnani.
Imamuddin, S.M. 1974. A political history of Muslim Spain. Karachi: Najmahsons.
Jayyushi, Salma Khadra (pnyt.). 1992. The legacy of Muslim Spain. Leiden: E.J. Brill.
Kennedy, Hugh. 1998. Muslim Spain and Portugal: A political history of al-Andalus.
London: Addison Wesley Longman Limited.
Lane-Poole, Stanley. 1967. The Moors in Spain. Beirut: Khayat Book & Publishing Co.
Latham, J. D. 1993. Nasrids. Dlm. The Encyclopaedia of Islam, hlm. 1020-1028. Jil. 7.
Leiden: E.J. Brill.
Makki, Mahmoud A. 1992. The political history of al-Andalus (92-897/711-1492).
Dlm. Jayyushi, Salma Khadra (pnyt.). The legacy of Muslim Spain, hlm. 3-87.
Leiden: E.J. Brill.
al-Maqqari, Shihab al-Din Ahmad b. Muhammad. 1988. Nafh al-tib min ghusn al-Andalus
al-ratib. Pnyt. cAbbas, Ihsan. Jil. 1-8. Bayrut: Dar Sadir.
al-Nuqrat, cAli Muhammad. t.th. Ibn al-Jayyab al-Gharnati: Hayatuh wa shicruh.
Banghazi: Dar al-Kutub al-Wataniyyah.
al-Qalqashandi. 1915. Subh al-acsha. Jil. 5. al-Qahirah: al-Matbacah al-Amiriyyah.
Shabanah, Muhammad Kamal. 1969. Yusuf al-Awwal Ibn al-Ahmar: Sultan Gharnatah.
al-Qahirah: Lajnat al-Bayan al-cArabi.
Watt, W. Montgomery & Cachia, Pierce. 1967. A history of Islamic Spain. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
Catat Ulasan